Werken leggen grondvesten van Agnetenklooster bloot

Tijdens de bodemsanering aan de voorkant van het ziekenhuis Maas en Kempen in de Mgr. Koningsstraat zijn oude grondvesten blootgelegd. Volgens burgemeester Creemers gaat het om de fundamenten van het oude Agnetenklooster uit 1245. Het is bekend dat het ziekenhuis op deze funderingen gebouwd is.

jforier

De grond voor het ziekenhuis is vervuild met olie. Mogelijk komt de olie uit de mazouttanks die jaren geleden op die plaats lagen. Tijdens het afgraven van de grond stootte de aannemer op een mergelmuur. De fundamenten lagen nauwelijks enkele tientallen centimeters diep. Deels liggen ze onder het asfalt, onder de oude toegangsweg naar het ziekenhuis. De hoge muur uit gele mergelblokken in de grond is goed zichtbaar. "We dachten eerst aan de wallen van Maaseik, maar bij nader inzien kon dit niet," legt de burgemeester uit. "Het kunnen wel de grondvesten van het vroegere Agnetenklooster zijn. Dat verdween grotendeels tijdens de Franse Revolutie."

Het Agnetenklooster werd gesticht in 1245. De kloosterlingen hielden zich vooral bezig met weven en spinnen. Het linnen, laken en fluweel uit het klooster was vermaard. In 1482 ging het klooster in vlammen op, maar het werd tussen 1486 en 1530 heropgebouwd. Na de Franse Revolutie bleven enkel de infirmerie en enkele bijgebouwen overeind.

Sint-Jozef

Tijdens de werken is het keramieken beeld van Sint-Jozef onherstelbaar beschadigd geraakt. Het moest worden verplaatst en is stukgevallen. "Erg jammer," zegt Mariet Raets van de Maaseiker gidsenbond. "Het was een modern beeld dat werd geplaatst bij de inhuldiging van het Sint-Jozefsziekenhuis in 1962. Het bestond uit losse elementen en Sint-Jozef werd gekozen omdat hij staat voor de zachte dood."

Burgemeester Creemers hoopt dat het beeld toch nog kan worden hersteld. "Niet dat het een bijzondere historische waarde heeft, maar het heeft wel een emotionele betekenis. Momenteel weten we zelfs niet waar het beeld is. De verantwoordelijkheid ligt bij de aannemer van de grondwerken."

Mark DREESEN

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer