CD&V en N-VA zitten weer samen voor Vlaamse regering

De vertegenwoordigers van N-VA en CD&V die onderhandelen over een Vlaams regeerakkoord zijn dinsdag rond 13.30 uur opnieuw bijeengekomen in het Vlaams Parlement. Ze bespreken deze week de nota's die de verschillende thematische werkgroepen de voorbije weken hebben uitgewerkt. Parallel daarmee bekijken ze het begrotingswerk voor de komende legislatuur.

ikerremans

De onderhandelingen op Vlaams niveau schakelen deze week een versnelling hoger. Na de werkzaamheden van de werkgroepen de voorbije weken vergadert de centrale werkgroep met de delegaties onder leiding van Geert Bourgeois (N-VA) en Kris Peeters (CD&V) voortaan dagelijks. Ze willen op basis van de werkgroepnota's beetje bij beetje een regeerakkoord bijeenschrijven.

Inhoudelijk raakt er over de gesprekken nauwelijks iets bekend. Zo is het niet duidelijk op welke manier de aangekondigde besparingen doorgevoerd zullen worden en welk begrotingstraject de Vlaamse regering in spe wil afleggen.

Of er tegen 11 juli, het feest van de Vlaamse Gemeenschap, een nieuwe Vlaamse regering is, zal nog moeten blijken. Beide partijen willen dat die er zo snel mogelijk komt, maar CD&V-delegatieleider Kris Peeters zei maandag dat de datum ondergeschikt is aan de kwaliteit van het regeerakkoord.

Lees ook: Lutgen herhaalt verzet tegen nota-De Wever

Belga Foto Belga

Meer over verkiezingen

Aangeboden door onze partners