"Ondernemers zullen tripartite boycotten"

Bijna driekwart van de Vlaamse ondernemers zweet nog liever een lange regeringscrisis uit dan dat ze opnieuw een klassieke tripartite moeten slikken. Dat blijkt uit een enquête door Unizo, de organisatie van ondernemers.

mgeysmans

"Zolang de PS maar niet in de regering komt." Dat is kort sa­mengevat het sentiment bij de Vlaamse ondernemers. Uit de rondvraag door Unizo bij 1.709 zelfstandigen en kmo's blijkt dat 68,1 procent wil dat informateur Charles Michel werk maakt van de eni­ge centrumrechtse formule die nog denkbaar is, namelijk een coalitie van N-­VA, CD&V en MR, waarbij CDH vervangen wordt door Open Vld.

"Het voortzetten van de huidige coalitie van liberalen, socialis­ten en christendemocraten is een horrorscenario voor veel Vlaamse ondernemers", zegt Unizo­topman Karel Van Eetvelt . "Ze zijn nog niet bekomen van de belasting­verhogingen die de vorige rege­ring heeft doorgevoerd. Ze hebben geen zin opnieuw jarenlang met de nek aangeke­ken te worden."

Mocht het toch tot een herhaling komen van de klassieke tripartite, dan zullen een pak ondernemers naar eigen zeg­gen hun conclusies trekken: 46,3 procent zegt geplande investeringen te zullen uitstellen en voorlopig geen extra men­sen tewerk te stellen. Nog eens 11,9 procent overweegt zelfs alle of een deel van de activiteiten weg te trek­ken uit ons land.

Meer over verkiezingen

Aangeboden door onze partners