CdH zegt nee tegen nota De Wever

Het cdH wijst de nota van informateur Bart De Wever (N-VA) af. Dat heeft voorzitter Benoît Lutgen dinsdagavond gezegd in het journaal van RTL-TVi. Hij ziet naar eigen zeggen te weinig vertrouwen tussen N-VA, CD&V, MR en cdH, maar haalde ook andere argumenten aan. Eerder dinsdag hadden CD&V en MR zich wel bereid verklaard om op basis van de nota onderhandelingen te starten.

ikerremans

Dat cdH zo duidelijk "neen" zegt, is toch verrassend. Volgens de informatie die erover uitlekte, leek de nota van De Wever erg weinig hete hangijzers te bevatten. Zo was er geen spoor van een grote hervorming van de automatische loonindex of een beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Bovendien bleek ook van communautaire aspiraties geen sprake.

Maar dat overtuigde Lutgen niet. Volgens hem kan je "op 1.001 manier communautaire zaken doen", bijvoorbeeld door in de sociale zekerheid beslissingen te nemen die het ene landsdeel veel meer bevoordelen dan het andere. De cdH-topman verwees ook expliciet naar het eerste punt van de N-VA-statuten, dat nog steeds een onafhankelijk Vlaanderen als doel stelt.

Voor Lutgen is vooral nood aan sterke engagementen, aan een sterk project ook. Het vertrouwen tussen de vier partijen is volgens hem echter te klein. Hij sprak van "enkele twijfels, en dat is een eufemisme". Volgens Lutgen schetste De Wever in zijn nota geen "project voor een België dat vooruit gaat".

De cdH'er bevestigde wel dat bepaalde sociaal-economische punten uit de nota best interessant zijn. Maar over zaken als de automatische loonindex en de "federale loyauteit" bleef hij naar eigen zeggen dus met veel twijfels achter.

Foto Belga

Meer over verkiezingen