Klokkenluiders HaZoDi starten petitie voor behoorlijk bestuur

Een onbekende die heeft een petitie opgesteld waarmee hij de steun vraag van de hele bevolking voor de groep van zogenaamde klokkenluiders uit Hasselt, die de politiezone HaZoDi (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek) in opspraak brachten voor vermoedelijk gesjoemel met benoemingen en de uitbetaling van premies. Hiermee wil de opsteller, die zelf niet tot de groep behoort, afdwingen dat hun klachten correct worden behandeld en er een einde komt aan de "mensonwaardige pesterijen".

drombouts

Er komt geen einde aan het gekibbel tussen het groepje klokkenluiders enerzijds en de politiezone HaZoDi, het parket en burgemeester Claes anderzijds. Terwijl er nog een aantal juridische procedures lopen, hebben verzoeningspogingen geen effect gehad. Het laatste officiële contact is inmiddels al een aantal maanden geleden. Vorige week nog kwam klokkenluidster Vera Vrancken in het nieuws nadat ze was opgesloten in een gebouw omdat een collega, die dacht als laatste te zijn vertrokken, de deur had afgesloten.

Door die affaire laaien de tegenstellingen tussen beide partijen opnieuw op. Wie de petitie ondertekent, geeft aan "een behoorlijk bestuur te wensen in Hasselt, met een correcte behandeling van klokkenluiders." Het is tevens een aanklacht tegen "politici en magistraten die soms de indruk geven zich alles te kunnen permitteren". Ze willen ook dat de "mensonwaardige pesterijen tegen klokkenluiders" beëindigd worden.

Op 1 dag tijd hebben 40 mensen de petitie getekend. Voor de politie en het stadsbestuur is het initiatief een eenzijdige beschadigingsoperatie van mensen die zelf de redelijke dialoog uit de weg gaan.

Archieffoto SvDi

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio