Wie mag er in de Vlaamse regeringsploeg?

Print

Wie mag er in de Vlaamse regeringsploeg?

Wordt de nieuwe Vlaamse regering er een mét of zonder Kris Peeters? Dat is nog onduidelijk. Maar voor de rest kan er al een mooie prognose worden gemaakt over de samenstelling.

Lees ook: N-VA en CD&V starten Vlaamse onderhandelingen


Minister-president

Wie wordt minister-president (MP) in een Vlaamse regering met N-VA en CD&V? Nu de N-VA op federaal vlak uit de boot dreigt te vallen, is de kans groot dat de partij in Vlaanderen de dans wil leiden. In dat geval heeft Geert Bourgeois de beste papieren om MP te worden.

Kris Peeters doet dan wellicht niet mee, want dienen als gewoon minister onder een N-VA’er zou voor hem een stap terug betekenen. Maar misschien kan hij nog wel een hoofdrol krijgen in de nieuwe federale regering.

De N-VA-ministersN-VA op verkiezingsavond

Laten we ervan uitgaan dat de nieuwe Vlaamse regering - net als de uittredende - negen leden telt: de MP plus acht ministers. Elke partner mag dan vier ministers leveren, en de N-VA krijgt als grootste partij de MP bij wijze van bonus.

Wie wordt MP: Geert Bourgeois of Liesbeth Homans? De keuze voor Bourgeois als delegatieleider in de onderhandelingen is een duidelijke hint. Hij heeft tien jaar ervaring als Vlaams minister en vijf jaar als viceminister-president. Homans heeft één legislatuur in het Vlaams Parlement gezeteld en is nu anderhalf jaar schepen en OCMW-voorzitter in Antwerpen. Voor haar komt de functie van MP misschien nog wat te vroeg.

Naast Bourgeois en Homans zijn er nog drie posten vrij. Een blik op het onderhandelingsteam leert dat N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts een certitude lijkt. Ook uittredend minister Philippe Muyters komt in aanmerking.

Maar sommige N-VA’ers vinden dat hij op 25 mei een teleurstellend resultaat heeft geboekt en dat in de provincie Antwerpen Kris Van Dijck, de burgemeester van Dessel, meer in aanmerking komt. Voor Limburg en Oost- Vlaanderen zijn respectievelijk Jan Peumans en Matthias Diependaele de meest voor de hand liggende kandidaten. Maar het zou kunnen dat zij hun huidige functies als parlementsvoorzitter (Peumans) en fractieleider (Diependaele) voortzetten. In dat geval komen namen van verkozenen uit andere parlementen in beeld, zoals Johan Van Overtveldt, Jan Jambon of Theo Francken. Siegfried Bracke maakt volgens insiders weinig kans.

De CD&V-ministersCD&V op verkiezingsavond

Over naar CD&V. Als die partij vier ministers mag leveren, dan is de kans levensgroot dat drie uittredende ministers terugkeren. De vaststelling dat Hilde Crevits, Jo Vandeurzen en Joke Schauvliege alle drie deel uitmaken van het onderhandelingsteam, bevestigt die veronderstelling.

De vierde post is afhankelijk van het lot van Kris Peeters. Als hij niet in de regering stapt, dan wordt hij bijna zeker vervangen door een andere kandidaat uit de provincie Antwerpen, de grootste kieskring. In dat geval lijken Tinne Rombouts (Hoogstraten) en Koen Van den Heuvel (Puurs) de meest waarschijnlijke kandidaten. Tenzij uittredend federaal staatssecretaris Servais Verherstraeten (Mol) wordt beloond, omdat hij de zware taak op zich nam om als lijsttrekker voor de Kamer de strijd aan te binden met Bart De Wever.

En wat met Antwerpen?

Als Liesbeth Homans in de Vlaamse regering stapt, dan moet ze worden vervangen in Antwerpen. Volgens goede bronnen is de kans groot dat N-VA-schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde haar zware sociale departementen overneemt. Van de Velde zou normaal begin 2016 zijn functie overdragen aan een extra schepen van Open Vld. Mogelijk wordt die operatie vervroegd.

Lex Moolenaar
Foto's Belga en Isopix