Ook een Vlaamse meerderheid

Print
De verkiezingscampagne lag de voorbije dagen stil als gevolg van het plotse overlijden van ex-premier Jean-Luc Dehaene en de beslissing van CD&V om tot zondagavond niet deel te nemen aan politieke debatten. Vandaag herneemt de campagne, onder andere met het kopstukkendebat van Het Belang van Limburg en TV Limburg waarbij de voorzitters van de vier grootste Vlaamse partijen voor het eerst rechtstreeks met elkaar in debat gaan.

De dood van Jean-Luc Dehaene laat niemand onberoerd. Maar of het vandaag nog enige invloed zal hebben op de verkiezingscampagne? We denken het niet. De inzet van de verkiezingen van volgende week zondag is veel te groot. Het wordt vanaf vandaag opnieuw hard tegen onzacht, met ons kopstukkendebat als eerste clash.

Nog zes dagen en we weten wie al dan niet de verkiezingen heeft gewonnen, en welke coalities mogelijk zijn. In verband met dat laatste voerde een handvol militanten van de Vlaamse Volksbeweging en het Taal Aktie Komitee gisteren actie voor het federaal parlement. Ze willen dat er in de volgende federale regering minstens ook een Vlaamse meerderheid is. In de regering-Leterme/Van Rompuy/Leterme en in de regering-Di Rupo was dat niet het geval.

Daarmee viseren VVB en TAK vooral CD&V. Na de vorming van de regering-Di Rupo verklaarde CD&V-voorzitter Wouter Beke dat die regering na te lange onderhandelingen er uit nood was gekomen. Daarna kon er geen sprake meer zijn van een federale regering zonder meerderheid in de Vlaamse taalgroep. Maar in zijn laatste interviews, ook in Het Belang van Limburg, heeft Beke het niet langer over een noodzaak maar slechts over een wenselijkheid. Of om het met andere woorden te zeggen: hij sluit een federale regering zonder meerderheid in de Vlaamse taalgroep niet langer uit.

Met hun vraag naar een meerderheid in de Vlaamse taalgroep hopen VVB en TAK ongetwijfeld dat minstens de N-VA er bij is. Dat hoeft niet. Elke meerderheid is een meerderheid. De vraag naar een Vlaamse meerderheid, hoewel de wet nergens voorschrijft dat er een meerderheid in elke taalgroep moet zijn, is wel legitiem. Al was het maar omdat er in dit land maar twee grote gemeenschappen zijn met vaak een tegengestelde visie op de organisatie van onze maatschappij. Het kan niet zijn dat de Vlaamse meerderheid een minderheid wordt in de coalitie en zich moet schikken, al was het maar om de nieuwe federale regering overeind te houden. En als daar vier Vlaamse partijen voor nodig zijn, dan is dat maar zo.

Eric Donckier