Tobback: "N-VA wil ouders bang maken"

Print
Tobback: "N-VA wil ouders bang maken"

Tobback: N-VA wil ouders bang maken

De 'double speak' over de hervorming van het onderwijs heeft maar één doel: "de ouders bewust schrik aanjagen en stemmen ronselen op basis van die angst". Sp.a-voorzitter Bruno Tobback nam woensdag, aan de vooravond van 1 mei, uitgesproken de verdediging van de onderwijshervorming op zich.

De Vlaamse socialisten zullen niet raken aan de index, zei Tobback ook. "Het is niet aan de werknemers en gepensioneerden om het risico van prijsstijgingen te dragen, maar aan de overheid om die te vermijden."

Tobback speechte naar goede oude socialistische gewoonte in de Gentse Vooruit. Hij begon met te zeggen dat er wat de sp.a betreft niet snel een nieuwe staatshervorming komt. Die is namelijk geen antwoord op de noden van de bevolking in dit land, klonk het.

"Angst wordt woord van het jaar"

Volgens de sp.a-voorzitter worden niet 'panda' of 'selfie' woord van het jaar, maar wel 'angst'. "Voor ons gaat politiek niet over het voeden van angst en het vergroten van tegenstellingen, maar over het bieden van antwoorden op zorgen."

Tobback noemde geen enkele andere politieke partij bij naam, ook niet toen hij uithaalde naar de twijfels die gezaaid worden over de onderwijshervorming. "Die heeft niets te maken met het afschaffen van het aso en heeft ook niets te maken met het afschaffen van de Latijnse. En wie aan tafel gezeten heeft, die weet dat ook verdomd goed." Hij maakt zich sterk - "read my lips" - dat "we in Vlaanderen onderwijs en opleidingen zullen aanbieden die niet alleen aan de allersterksten maar aan iedereen faire kansen bieden om iets te betekenen in onze samenleving".

Verder herhaalde Tobback dat de sp.a niet zal toestaan dat er geraakt wordt aan de index, noch aan het afbouwen van tijdskrediet.

Belga
Foto Belga