Gemeenteloketten en -diensten dicht door staking

Print
Gemeenteloketten en -diensten dicht door staking

Gemeenteloketten en -diensten dicht door staking

De kans is groot dat u vandaag voor een gesloten gemeentehuis of kinderdagverblijf staat. De militanten van de socialistische vakbond ACOD leggen voor 24 uur het werk neer uit protest tegen de besparingen bij de lokale overheden.

Het ACOD verzet zich tegen het inkrimpen van het personeel bij de lokale en regionale besturen en eist meer kwaliteitsvolle jobs. Om die eis kracht bij te zetten, houdt de vakbond een staking bij de lokale besturen. De christelijke en liberale vakbond doen niet mee aan de staking.

Hinder voor de dienstverlening is niet uitgesloten. Burgers kunnen het best zelf contact opnemen met de dienst of plaats waar ze moeten zijn om te weten of die open is. De gevolgen van de staking zullen voelbaar zijn in bibliotheken, kinderopvang, stadsloketten, sporthallen, zwembaden, afvalophaling en musea. Ook de huisvuilophaling in uw gemeente zal mogelijk hinder ondervinden.

SVW, Foto BHUL