Hendrik Bogaert ziet gaten in V-plan N-VA

Staatssecretaris van Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) heeft het plan van N-VA voor economisch herstel geanalyseerd en ziet enkele grote gaten. Dat schrijft hij donderdag op zijn blog. N-VA weerlegt de kritiek.

drombouts

Volgens Bogaert overschat N-VA de opbrengst van de indexsprong met 2,1 miljard euro. De partij negeert volgens hem de verliezen aan personenbelasting en sociale bijdragen bij een indexsprong. Bij ongewijzigd beleid zouden de lonen en wedden immers met bijna 2 procent stijgen in 2015, met een rechtstreekse impact op de belastinginkomsten en sociale bijdragen. Het verlies daarvan weegt volgens Bogaert zwaarder door dan het niet-indexeren van de lonen van het eigen personeel.

"De N-VA heeft er wel degelijk rekening mee gehouden dat een deel van de opbrengst verloren gaat door minder opbrengsten via de fiscaliteit", stelt Kamerlid Steven Vandeput in een reactie. "We gaan er van uit dat er netto wel nog steeds een budgettaire opbrengst is. Dat werd in het verleden ook bevestigd door economen als De Grauwe en Peersman."

Volgens de staatssecretaris telt N-VA de besparing van de indexsprong ook dubbel: in de niet-indexering en in de bevriezing van de overheidsuitgaven. Een indexsprong leidt ook tot lagere btw-inkomsten door een daling van de koopkracht.

"Bogaert haalt twee dingen door elkaar", vindt Vandeput. "Er is de budgettaire opbrengst van bijvoorbeeld de niet-indexering van de sociale uitkeringen en er is een bijkomende besparing op de federale werkings- en exploitatiekosten. Die besparing wordt gerealiseerd exclusief de indexsprong. Blijkbaar kent Bogaert als bevoegd staatssecretaris dat verschil niet."

De staatssecretaris stelt voorts dat N-VA de kost van de stijging van het leefloon met 900 miljoen euro onderschat, door de instroom van langdurig werklozen die geen werkloosheidsuitkering meer krijgen. "In het V-plan van 17,1 miljard euro zit dus een gat van 3 miljard euro", concludeert de CD&V'er.

"CD&V heeft tot hiertoe vooral veel mist gespoten en wil zelfs niet eens openlijk zeggen waar ze het geld gaat halen. Dat ze zelf maar eens de kaarten op tafel leggen, dan praten we verder", besluit Vandeput.

Foto Belga

Meer over Hendrik Bogaert