Politiek op school

Print
Mogen er in de aanloop naar de verkiezingen van zondag 25 mei al dan niet politieke debatten georganiseerd worden in de scholen? Vandaag, na een onderhoud van minister van Onderwijs Pascal Smet met het departement Onderwijs van de Vlaamse overheid, moeten we dat in principe weten. Minister Smet en de commissie zorgvuldig bestuur van het departement Onderwijs verschillen van mening. Of beter gezegd, ze interpreteren hetzelfde decreet op een andere wijze.

Dat decreet verbiedt elke vorm van politieke propaganda in de scholen tijdens de sperperiode van 90 dagen voorafgaand aan de verkiezingen. Volgens het departement Onderwijs houdt dit in dat er ook geen politieke debatten mogen georganiseerd worden. Volgens de minister betekent dit dat de partijen geen initiatieven mogen nemen richting scholen, maar dat de scholen wel nog tegensprekelijke debatten mogen organiseren.

Het advies van het departement Onderwijs komt een beetje uit de lucht gevallen. Ook deze redactie werd bij herhaling uitgenodigd om politieke debatten in scholen te modereren. Ook bij deze verkiezingen zal deze redactie leerlingen uit de laatste jaren bevragen over de meest diverse maatschappelijke onderwerpen en naar hun kiesintenties peilen. We zien niet goed in wat daar mis mee zou zijn. We begrijpen ook niet goed wat het probleem zou zijn met politieke debatten, voor zover het gaat om een tegensprekelijk debat waarvoor meerdere partijen worden uitgenodigd.

Het is een vaststelling dat veel mensen niet echt geïnteresseerd zijn in politiek. Bij jongeren is dat niet anders. Dat is jammer omdat er in dit land een opkomstplicht geldt. Men is verplicht zich aan te bieden in een stembureau. En als men er dan toch is, brengt men bijna altijd ook een stem uit. In dat geval doet men dat het liefst met kennis van zaken. Tegensprekelijke debatten in scholen kunnen de jonge mensen inzicht verschaffen in de standpunten van de partijen waardoor ze zich bewuster zijn van hetgene waarvoor ze stemmen en welke de gevolgen zijn van hun keuze.

Politieke debatten in aanloop naar verkiezingen zijn natuurlijk niet de enige oplossing om jonge mensen bewuster te maken van het belang van de politiek en de invloed daarvan op hun persoonlijk leven. Daarvoor moeten ze ook een beter inzicht krijgen in de ingewikkelde structuur van dit land en wat daarvan de gevolgen zijn op de politieke besluitvorming en alles wat daarmee samenhangt aan voorbereiding en beïnvloeding vanuit het al dan niet georganiseerd maatschappelijk middenveld. We denken dat dit zwaarder moet doorwegen in de eindtermen.

Eric Donckier