Twee deeltijdse jobs in de zorg combineren

Print
Twee deeltijdse jobs in de zorg combineren

Twee deeltijdse jobs in de zorg combineren

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg, UHasselt faculteit rechten, PXL, KHLim en diverse zorgorganisaties hebben de handen in elkaar geslagen voor het project 'Duobanen' in de zorg. Dat biedt werknemers de kans om twee deeltijdse jobs in de zorg te combineren. Dat biedt de medewerkers meer zelfvoldoening én speelt perfect in op de noden van de sector.

Flexibiliteit

Door de sterke pieken in zorginstellingen en -organisaties werkt bijna de helft van het personeel in de zorgsector deeltijds met een grote flexibiliteit. Toch willen de meesten, o.a. om financiële redenen, een voltijdse job. Velen van hen zoeken dan ook elders een baan, zodat de sector constant een nood kent aan gekwalificeerde zorgverleners.

Draaiboek

Zowel de sector als de medewerkers hebben baat bij een combinatie van twee deeltijdse jobs bij verscheidene zorgorganisaties. Juridisch en organisatorisch ligt dat niet makkelijk, maar met het project 'Duobanen' willen de initiatiefnemers daar een mouw aan passen. Het gaat om tien voorbeelden met een combinatie van deeltijdse jobs in een dienst voor gezinszorg en een woonzorgcentrum, in een ziekenhuis en een opleidingsorganisatie en in twee woonzorgcentra.

De partners gaan een juridisch en organisatorisch draaiboek uitwerken dat op 22 april 2014 op het Vlaams congres 'Flanders' Care Slimmer zorgen voor morgen' wordt voorgesteld.

Info: www.platformzorglandschaplimburg.be


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio