VB start campagne met slogan "Uw stok achter de deur"

Print
VB start campagne met slogan "Uw stok achter de deur"

VB start campagne met slogan Uw stok achter de deur

Het Vlaams Belang heeft dinsdag zijn slogan onthuld waarmee de partij naar de verkiezingen van 25 mei trekt. Er werd gekozen voor "Uw stok achter de deur" met een opgestoken rechtervuist met een verkiezingspotlood. Vanaf woensdag prijkt dat beeld op 620 20 m2-affiches in heel het land, wat toegelaten is tot de sperperiode voor de verkiezingen start.

Met het thema van de stok achter de deur wil het Vlaams Belang de kiezer duidelijk maken dat het "nefaste federale, Vlaamse en Europese beleid" een weloverwogen keuze nodig maakt voor een partij die eerlijke en consequente standpunten inneemt. "De verkiezingen van 25 mei gaan over de vraag of de Vlamingen over hun eigen centen, grenzen en toekomst zullen kunnen beslissen, dan wel of deze zal worden bepaald in de ivoren torens van de EU en de door Franstaligen overvleugelde cenakels van de Wetstraat", stelde voorzitter Gerolf Annemans. Hij herhaalde dat hij op 25 mei tevreden zal zijn als Vlaams Belang een score van 10 procent heeft gehaald.

Het Vlaams Belang positioneert zich als enige oppositiepartij en zweeppartij. De campagneslogan is niet zozeer een vertaling van de verkiezingscampagne, maar vertolkt "het verzet van Jan met de pet". Met het beeld van het stempotlood in de rechtervuist wil het Vlaams Belang de macht eisen van het volk en de kiezer. "Het stempotlood als democratisch verzetsmiddel", zei campagneleider Filip Dewinter.

Op het Vlaams niveau zijn CD&V, N-VA en sp.a gesmolten als sneeuw voor de zon, zo vindt Vlaams Belang. Zowel in de sector van de sociale woningen, de kinderopvang de bijzondere jeugdzorg, als in de sector van personen met een handicap en de geestelijke gezondheidszorg bereiken de wachtlijsten recordhoogtes, luidt het.

Federaal richt de partij haar pijlen op het recordaantal van 12.306 faillissementen en de bijna 500.000 werklozen en op het "incompetente" asiel- en migratiebeleid. "Indien het huidige non-beleid wordt voortgezet, staat de volgende massale regularisatieronden in de sterren geschreven, voorspelt het Vlaams Belang.

De partij profileert zich op Europees vlak als enige EU-kritische partij van Vlaanderen. Daarbij wordt verwezen naar de banden van het Vlaams Belang met andere "vrijheidslievende partijen van Europa". Zo houdt het Vlaams Belang zijn nationale verkiezingsmeeting op 23 maart met als gast Geert Wilders, de voorzitter van de Nederlandse PVV. De Brusselse partijafdeling ziet dan weer uit naar 3 april, waar de partij steun zal krijgen van Marine Le Pen, voorzitster van het Franse FN.

Foto Photo News