De Wever: "Het is tijd voor de N-VA"

Print
De Wever: "Het is tijd voor de N-VA"

De Wever: Het is tijd voor de N-VA

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft zich in zijn slotspeech op het N-VA-congres erg ambitieus en strijdvaardig getoond. "Niets kan een idee stoppen, waarvan de tijd gekomen is", maakte hij zich sterk over het confederalisme van zijn partij. "Het is tijd voor de N-VA." De Wever trok daarbij volop de vergelijking met Luther, wiens "ketterse" geloof destijds evenmin strookte met dat van de orthodoxe machten.

Een optimistische De Wever ziet in het verleden bewijzen genoeg voor het nakende succes van het N-VA-confederalisme. "Elke hervorming die onze beweging ooit gevraagd heeft, is er uiteindelijk gekomen. En altijd zei de rest neen of non, altijd heette het onmogelijk, nooit ofte jamais zou het lukken... tot het dan toch gebeurde", klonk het.

De Vlaams-nationalisten zullen hun omwenteling - die België grotendeels ontmantelt - echter niet cadeau krijgen, waarschuwde De Wever, met een hoop citaten over de "gevaarlijke N-VA" ter illustratie. "Net als bij Luther destijds, zullen degenen die vandaag op een troon zitten er alles aan doen om ons als ketters door het volk te doen verbranden", ging hij nog wat verder terug in de tijd.

En ook ondervoorzitter Ben Weyts dook in de archieven. Hij duikelde een uitspraak op van grote vijand Elio Di Rupo. "De fusie van Vlamingen en Walen zoals die in 1831 artificieel is uitgewerkt, is na verloop van tijd een heterogene en zelfs explosieve mengeling gebleken. De komst van een evenwichtig en stabiel uitgebouwd federaal óf confederaal België zou aan de verzuchtingen van beide gemeenschappen beantwoorden", citeerde Weyts de Di Rupo van 1988.

Foto Reuters