Aalsterse ex-socialisten naar Vlaamse én federale verkiezingen

Print
Aalsterse ex-socialisten naar Vlaamse én federale verkiezingen

Aalsterse ex-socialisten naar Vlaamse én federale verkiezingen

SD&P (Sociaal Democraten & Progressieven), de partij opgericht door zeven van de negen uit de socialistische partij gezette Aalsterse raadsleden, trekt naar de Vlaamse en de federale verkiezingen. De Aalsterse schepenen Ann Van de Steen en Dylan Casaer (foto) zeggen gesprekken te voeren met mogelijke kandidaten van buiten Aalst.

"Er waren honderd of misschien wel meer dan honderd redenen om het niet te doen en maar twee om het wel te doen", aldus Casaer. "En toch hebben die twee het gehaald, we hebben er goesting in en we hebben de sterkte van onze overtuiging. Toeval wil dat Daens 120 jaar geleden voor de eerste keer opkwam. Toen was de stemming of de stemmingmakerij rond de kandidatuur van Daens en zijn partij misschien wel hetzelfde waar wij nu tegen stoten. Toch werd toen het fundament gelegd van een beweging die tot op vandaag actueel blijft."

De partij zegt een duidelijk signaal te willen geven. "De linkerzijde is de voorbije jaren te gemakzuchtig geweest om gezamenlijk en ambitieus een geloofwaardig Vlaams progressief project uit de grond te stampen, waardoor N-VA te veel braakliggend terrein heeft gekregen."

SD&P meent verder dat N-VA "niet voor de gewone Vlaming kiest maar voor het Vlaanderen van Voka" en dat de verkiezingen moeten gaan "over het leven van Kelly en van Tom, niet over de boksmatch tussen Bart en Elio".

SD&P-fractieleider Patrick Jacobs zegt dat zijn partij het geluk heeft een politiek leerschool gehad te hebben. "We zijn nieuw, maar geen nieuwelingen. We hebben nu wel de vrijheid om over alles na te denken, om onze mening te geven. We hebben geen enkel keurslijf en dat is een fantastische luxe. We zijn overtuigd dat we met verrassende voorstellen voor de dag kunnen komen."

De partij probeert draagvlak te creëren buiten Aalst, en zegt gesprekken te voeren met verschillende geïnteresseerde (politici). Voor nieuwe leden is Ann Van de Steen duidelijk. "We zijn geen partij die samengesteld is uit mensen die boos zijn, we zijn niet tegen iets, maar willen voor iets gaan."

Op vlak van gezondheidszorg verwijst SD&P naar een studie die aantoonde dat 15 pct van de middelen "verspild" wordt aan teveel antibioticagebruik en ziekenhuisopnames. Op vlak van onderwijs wil SD&P meer investeren buiten de cognitieve vaardigheden. Op sociaal vlak staan rechten en plichten centraal.

SD&P zegt de dialoog met de burger en het middenveld aan te gaan en houdt op 22 maart in CC De Werf een ledendag om het programma verder te verfijnen. In de loop van april zullen de lijsten met kandidaten bekend gemaakt worden.

De nieuwe partij moet 50.000 stemmen halen voor een eerste verkozene.

Foto Photo News