Rutten pleit voor reorganisatie Vlaamse overheid

Print
Rutten pleit voor reorganisatie Vlaamse overheid

Rutten pleit voor reorganisatie Vlaamse overheid

De volgende Vlaamse regering moet de Vlaamse overheid anders organiseren. Dat heeft Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten zondag verklaard in De Zevende Dag. Ze pleit ervoor het aantal instellingen en het kluwen aan vergunningen te vereenvoudigen.

Vlaams minister-president Kris Peeters roept dit weekend op tot respect voor de ondernemers. Hij somt daarbij maatregelen van de federale regering op, zoals over de bedrijfswagens en de liquidatiebonus, die volgens hem maken dat ondernemers zich onheus behandeld voelen. Rutten bevestigt dat er respect nodig is voor ondernemers, maar "begrijpt niet dat Kris Peeters het nodig vindt zijn eigen CD&V-collega's volledig onderuit te halen". Zaterdag reageerde staatssecretaris John Crombez (sp.a) ook al op een gelijkaardige manier.

De Open Vld-voorzitster koppelt aan dat pleidooi voor respect een aantal maatregelen die Vlaanderen kan nemen. Zo roept ze op een vereenvoudiging door te voeren in de huidige "194 verschillende Vlaamse instellingen". Ze breekt ook een lans voor een "lex silencio", waarbij een vergunning automatisch wordt verleend indien de bevoegde overheid niet binnen de geldende termijn heeft beslist.

Rutten stelde in De Zevende Dag voorts dat de fiscale voorstellen die de PS eerder deze week naar voren schoof, niet werken. Volgens haar laten de Franstalige socialisten zich ook opjagen door extreemlinks, waarbij ze meteen zusterpartij MR naar voren schuift als "de juiste keuze" in Franstalig België. Rutten kaatst ook de bal terug naar N-VA-voorzitter Bart De Wever, die in een reactie op de PS-voorstellen Open Vld en CD&V opriep duidelijk te maken of ze voor "het PS-model" of "het N-VA-model" kiezen. "Dit is de wereld op zijn kop", aldus Rutten. "Het zou Bart De Wever sieren mocht hij kleur bekennen over wat hij zelf gaat doen" na de verkiezingen van 25 mei.

Ze verdedigde ook het initiatief van haar partij en Groen om extra studiewerk te vragen in het Oosterweel-dossier. "Er zijn nog heel wat vragen en onduidelijkheden. Laten we niet wachten tot er zich opnieuw problemen stellen, met als risico dat het hele project terug naar af gaat", aldus Rutten, die verzekert dat de oproep "geen minuut vertraging" oplevert.

Belga
Foto Belga