Lastenverlaging Di Rupo creëert tot 18.000 jobs

Print
Lastenverlaging Di Rupo creëert tot 18.000 jobs

Lastenverlaging Di Rupo creëert tot 18.000 jobs

De loonlastenverlaging van de federale regering zal 18.000 banen opleveren tegen 2020 op voorwaarde dat die niet leidt tot een snellere stijging van de brutolonen. Dat berekende het Federaal Planbureau, zo schrijft De Tijd.

Het Planbureau berekende de gevolgen van de verlaging van de arbeidskosten met 1,35 miljard euro. In een scenario waarbij de loonlastenverlaging geen invloed heeft op de brutolonen en dus volledig ten goede komt aan de ondernemingen stijgt het aantal banen met 18.000 tegen 2020. In dat scenario verslechtert het begrotingssaldo met 656 miljoen euro, en bedraagt de kostprijs van één extra job 36.000 euro.

In een tweede scenario van vrije loonvorming, waarbij de werkenmers een deel van de lastenverlaging opeisen in de vorm van hoger brutoloon, creëert de lastenverlaging 6.300 banen tegen 2020. Het begrotingssaldo verslechtert met 585 miljoen euro en de kostprijs ven een extra job loopt op tot 93.000 euro.

Belga, Foto Belga