Geen hoofddoekenverbod in secundair onderwijs

De Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement heeft een voorstel van Boudewijn Bouckaert (LDD) om een hoofddoekenverbod in te voeren in de secundaire scholen weggestemd. Alleen VB en LDD stemden voor het verbod. N-VA, CD&V, sp.a en Groen stemden tegen. Open Vld onthield zich.

jrosquin

Boudewijn Bouckaert (LDD) wilde de hoofddoek overal in het secundair onderwijs te verbieden. Zijn voorstel kwam er na jarenlang gepalaver en hoorzittingen over dit thema. Het Gemeenschapsonderwijs heeft al een algemeen hoofddoekenverbod afgekondigd, maar dat is geen regeling bij decreet en de vraag rijst of een beperking van de godsdienstvrijheid niet moet worden geregeld door een wet (of decreet) en niet door een reglement van het gemeenschapsonderwijs. Vroeger konden alle scholen van het gemeenschapsonderwijs zelf beslissen of hun leerlingen een hoofddoek mogen dragen of niet. Die regeling geldt momenteel nog altijd in het vrij onderwijs. En het katholiek onderwijs wil dat zo houden.

Bouckaert vindt die regeling niet goed, omdat zowel voor- als tegenstanders van de hoofddoek een algemene regeling eisen. Maar ook omdat de scholen door een algemeen verbod meer rechtszekerheid krijgen: juridische betwistingen worden voorkomen. En verder omdat verhinderd wordt dat concentratiescholen met alleen islamitische leerlingen zouden ontstaan. Concentratiescholen leiden immers tot veel leerachterstand.

Vermeersch

Bouckaert wilde een algemeen hoofddoekenverbod voor alle scholen van het secundair gemeenschapsonderwijs. Hij steunt zich daarvoor op de theorieën van professor Etienne Vermeersch (Moraalfilosofie, Universiteit Gent). Voor Bouckaert is de hoofddoek een uiting van islamitisch fundamentalisme. Hij wil het sociaalpsychologisch rijpingsproces van moslimmeisjes beschermen: "zij moeten gevormd worden tot sterke, gelijkwaardige en onafhankelijke persoonlijkheden". Bouckaert wil bovendien dat "de westerse waarden, zoals de gelijkwaardigheid van man en vrouw, gehandhaafd blijven".

Hij verwijst naar onderzoek dat aantoont dat 35% van de moslimmannen vinden dat vrouwen een hoofddoek moeten dragen en zoiets belemmert volgens hem de emancipatie.

Bouckaert verwijst ook naar het Verdrag voor de Rechten van het Kind en naar meerdere arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor wie de gelijkheid van man en vrouw belangrijker zijn dan een eventuele beperking van de godsdienstvrijheid. Hij vreest dat de hoofddoek het fundamentalisme aanwakkert en dat de Vlaamse overheid het signaal moet geven dat dit salafisme niet geduld wordt in publieke ruimten.

Eigen volk eerst

Bovendien, als je de hoofddoek toelaat, dan moet je ook slogans als "eigen volk eerst" of andere politiek extremistische uitingen toelaten, aldus Bouckaert.

Na scherpe kritiek van de Raad van State op zijn voorstel diende hij zelf een amendement in. Daardoor kan in heel beperkte gevallen een uitzondering op het verbod worden toegestaan in individuele gevallen. Maar alleen als het duidelijk is dat de hoofddoek om zuiver culturele redenen wordt gedragen. En ook in dat geval mag dit geen stigmatiserende effecten veroorzaken. Bovendien moeten minstens twee adviesorganen hiermee akkoord gaan.

Groenen

Tegelijkertijd werd een voorstel van de groenen weggestemd om "overal op school uiterlijke kentekenen van religieuze, filosofische of ideologische overtuigingen toe te laten". Het gaat dan vooral om hoofddoeken, kruisjes, keppeltjes, tulbanden, maar ook om symbolen van ideologische opvattingen (antiracisme, pacifisme, homorechten). Politieke propaganda mag echter niet van de Groenen en ook kledingsstukken die het gezicht bedekken (de boerka, zeg maar) blijven verboden. Ze steunen zich op de godsdienstvrijheid en op de vrijheid van meningsuiting. Ze vinden dat scholen een "intern pluralisme" moeten hanteren. Werd dus ook weggestemd.

JDW Foto PN (protest aan het Atheneum van Antwerpen in 2009 tegen het geplande verbod op hoofddoeken op school)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer