Twee uit de fractie gezette Aalsterse sp.a'ers stappen naar gouverneur

De twee sp.a'ers uit de Aalsterse gemeenteraad die de bestuursdeelname afwijzen en de nieuwe partij moeten oprichten, stappen naar Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers (foto) omdat ze door de zeven overblijvende leden van hun fractie uit de gemeenteraadsfractie gezet werden. Volgens Sam Van de Putte is de beslissing strijdig met het gemeentedecreet, zo verduidelijkte hij dinsdagavond op de eerste gemeenteraad.

drombouts

Van de Putte, die samen met Patrick De Smedt uit de fractie gezet werd, verwijst naar het gemeentedecreet dat zegt dat "het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, één fractie vormen".

Volgens Van de Putte werd uit het huishoudelijk reglement van de Aalsterse gemeenteraad foutief lezing genomen van twee artikels, die de mogelijkheid zouden laten tot hersamenstelling van de fractie "omdat beide artikels, wanneer afzonderlijk gelezen, eigenlijk een interpretatiemarge geven die er decretaal niet is."

Sam Van de Putte en Patrick De Smet maakten duidelijk dat ze niet in de gemeenteraad als onafhankelijke zullen zetelen. "We zijn en blijven gemeenteraadslid voor sp.a, een partij die uit de Aalsterse meerderheid is gestapt", klinkt het. "Vanuit die hoedanigheid zullen we dan ook deel blijven uitmaken van de sp.a-fractie in de gemeenteraad."

Door uit de fractie gezet te worden verliezen Van de Putte en De Smedt ook hun zetels in commissies.

Foto Photo News