Tarieven sportactiviteiten stijgen door zware kost nieuwe sporthal

Francis Croes

Volgens gewezen schepen van sport Greg Claes Open VLD stijgen de tarieven voor gemeentelijke sportactiviteiten en sportkampen voor de jeugd en voor de verenigingen gemiddeld met 50% en meer. “Het gaat hier niet”, zegt Claes, “zoals het schepencollege onlangs aankondigde over indexeringen en minieme prijsverhogingen, maar over forse prijsstijgingen die voor gezinnen erg moeilijk te dragen zijn.

Schepen van sport Peter Valkeneers N-VA reageert: Wij stellen vast dat de financiële draaglast van de nieuwe sporthal voor de gemeente , dermate hoog is, dat een aanpassing van de tarieven dringend noodzakelijk waren. Het gaat hier niet over procenten, maar over centen”.

Greg Claes: Vooral ouders van kinderen en jongeren worden slachtoffer. Alle sportlessen en -kampen worden fors duurder, gemiddeld met meer dan 50%. Daarbovenop wordt de vroegere korting van 25% voor 2e, 3e en volgende kinderen binnen eenzelfde gezin afgeschaft, waardoor de prijsstijgingen hier zelfs oplopen tot 75%. Kleuterkampen stijgen van € 16 naar € 25. In 2012 betaalde je voor twee kinderen te sturen naar het kleuterkamp € 28 (€ 16 eerste kind, € 12 tweede kind). In 2014 betaal je voor datzelfde kamp voor twee kinderen € 50. Een stijging van € 22 of maar liefst 75%.

Schepen van sport en jeugd Peter Valkeneers: De tarieven voor gemeentelijke sportactiviteiten en -kampen werden gedurende vele jaren - sommigen al 25 jaar - niet meer aangepast. Bij de aanpassingen van de tarieven werd bovendien een vergelijking gemaakt met de tarieven in de omliggende gemeenten.

Het gegoochel met procenten door Open VLD komt in wezen neer op een relatief beperkte prijsstijging voor de gebruiker. Het gaat uiteindelijk toch om de centen en niet om de procenten. De procenten geven dan ook een vertekend beeld. De nieuwe bestuursploeg heeft de verantwoordelijkheid om de nieuwe sporthal, een Open VLD-project waarvoor de Kortessemse belastingbetaler gedurende dertig jaar 540 euro per dag zal moeten ophoesten, af te betalen.

Francis Croes


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio