Ruim 4.500 mensen klopten aan bij Centrum voor Gelijkheid van Kansen

In 2013 hebben 4.595 mensen een beroep gedaan op het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR). "Van alle meldingen gingen er 882 over de grondrechten van vreemdelingen en 3.713 over mogelijke discriminatie", zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum.

mceulemans

Vorig jaar werden 1.604 dossiers geopend, bijna 200 meer dan in 2012. Op vrijwel alle domeinen steeg het aantal dossiers. Volgens De Witte vallen de onderwijsdossiers het meest op. "In 2012 hadden we er 99, vorig jaar 150. Daarvan gingen er liefst 62 over het thema 'handicap', dubbel zo veel als in 2012."

Oplossing in overleg

Als er sprake is van discriminatie, geeft het Centrum de voorkeur aan een oplossing in overleg. "Omdat die aanpak een structureel antwoord op problemen mogelijk maakt. Ook vorig jaar bereikten we in tientallen gevallen zo'n oplossing. Een rechtszaak beginnen we pas als overleg onmogelijk is of mislukt." In 2013 besliste het Centrum in slechts 14 discriminatiedossiers om naar de rechtbank te stappen. "Het ging telkens over dossiers waarin er behoefte was aan meer rechtszekerheid of die bijzonder ernstig waren."

Voor de Migratie-pijler van het Centrum was het recht op gezinsleven in 2013 het belangrijkste thema. "Daarbij kan het gaan om problemen om een huwelijk of een partnerschap af te sluiten of te laten erkennen, maar ook over het verblijfsrecht van partner en kinderen. De regels daarover zijn streng en complex, wat de behoefte aan advies en begeleiding versterkt" legt De Witte uit.

Hervorming

In 2014 wordt het huidige federale Centrum hervormd tot een federaal migratiecentrum en een interfederaal gelijkekansencentrum. "Dat zal het de burger een stuk eenvoudiger maken: in de toekomst kan hij bij één instantie terecht als hij het slachtoffer is van discriminatie op basis van één van de door wetten, decreten en ordonnanties beschermde criteria", besluit De Witte.

Lees ook: Vlaams Parlement kiest voor interfederaal antidiscriminatiecentrum

Belga, archieffoto