Data dorpsvergaderingen Kerkenplan vastgelegd

Er wordt, de eerstvolgende weken, in elke parochie een dorpsvergadering georganiseerd ter voorbereiding van de opmaak van een ?Kerkenplan' voor de 6 kerken van de parochiefederatie Kortessem. Deze vergaderingen staan open voor iedereen.

Francis Croes

Het is de bedoeling informatie te verstrekken over de opmaak van het kerkenplan en over het onderzoek door ArcK, de universitaire instelling uitvoert. Tijdens deze dorpsbijeenkomsten wil de stuurgroep een zicht krijgen op de inbedding van het kerkgebouw in de lokale gemeenschap en kennis te nemen van lokale bezorgdheden en passies van elk kerkdorp. Tevens wordt getracht in kaart te brengen wat er momenteel aan lokaal engagement is voor elk kerkgebouw.

Tijdens deze vergaderingen is er ruimte voor vragen en opmerkingen en kunnen voorstellen worden geformuleerd.

De dorpsvergaderingen vinden telkens om 20 uur plaats in de respectievelijke kerken op volgende data: Wintershoven maandag 10 februari, 20u, Vliermaal: woensdag 12 februari, Zammelen: woensdag 19 februari, Vliermaalroot: donderdag 13 maart, Kortessem: maandag 17 maart en Guigoven: donderdag 27 maart.

Vorige week vergaderde de stuurgroep kerkenplan o.l.v. Prof. De Bleeckere en Dr. De Ridder.

De recente studiereis van de stuurgroep naar herbestemde kerken werd geëvalueerd en er werd verslag uitgebracht van de gesprekken, die Arck onlangs voerde met de Kortessemse erfgoeddeskundigen. Iedereen die meent een inbreng te kunnen doen i.v.m. het kerkenplan kan steeds contact nemen met

roel.deridder@uhasselt.be

Francis Croes

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio