Ruim helft van Genkenaars en Maasmechelaars is van vreemde herkomst

Zowat één op de drie kinderen tot vijf jaar in Vlaanderen is van vreemde herkomst. Over alle leeftijden heen gaat het om 1,1 miljoen mensen of 17,5 procent. Opvallend is dat in sommige steden ongeveer de helft van alle inwoners van vreemde herkomst is. Genk en Maasmechelen spannen met 54 procent de kroon. Dat blijkt uit de nieuwe lokale inburgerings- en integratiemonitor van de Vlaamse overheid.

fvranckx

Begin 2012 telde Vlaanderen volgens de monitor 1.114.792 mensen van vreemde herkomst. Het gaat om mensen van wie de huidige of eerste nationaliteit niet Belgisch is, of om Belgische kinderen van een ouder in die situatie. Sinds 2009 kwamen er 160.000 mensen bij, wat een groei inhoudt van twee procent per jaar.

Zowat de helft komt uit de Europese Unie, waarvan een meerderheid uit onze buurlanden. Vijftien procent komt uit de Maghreblanden en ruim tien procent uit kandidaat-EU-lidstaten (inclusief Turkije).

Vooral bij de jongsten is het aandeel mensen van vreemde afkomst hoog, gemiddeld 32 procent. In zes Vlaamse steden en gemeenten gaat het om meer dan twee op de drie kinderen jonger dan zes. Voor Maasmechelen is dat 73 procent, voor Genk 72 procent. Bij 80-plussers gaat het voorlopig slechts om drie procent.

"Dramatische achterstand"

De jongste inburgeringsmonitor zoomt ook in op de sociaal-economische positie van de betrokkenen. Voor niet EU-burgers blijft die dramatisch, onderstreept minister voor Inburgering Geert Bourgeois (N-VA).

Zo ligt de werkzaamheidsgraad voor mensen van buiten de EU onder de helft (Belgische herkomst: 75 pct). Vooral vrouwen van kandidaat-EU-lidstaten en de Maghreblanden scoren met 35 procent erg laag.

Mensen van buiten de EU die werken, verdienen vaak ook weinig. Het aandeel mensen in de laagste dagloonklasse (0 tot 100 euro) loopt op tot bijna zestig procent (Belgische herkomst: 25 procent).

Bekijk hier de cijfers voor uw gemeente.

Belga, Archieffoto's


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio