thumbnail: null
thumbnail: null

"Foute informatie voor 30.000 ex-mijnwerkers"

De ene ex-mijnwerker is de andere niet. Jos Louwet bijvoorbeeld heeft zich, nadat hij in 1983 op rust werd gesteld, niet alleen toegelegd op wandelen, fietsen en vrijwilligerswerk. Jos is ook expert geworden in het ontcijferen van het mijnwerkerspensioen. Zo betrapte Jos de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) vorig jaar al op een fout. Zeldzaam, maar met mogelijk grote gevolgen voor alle gepensioneerde mijnwerkers.

tmas

“Wij ex-mijnwerkers hebben recht op een rustpensioen én een verwarmingstoelage”, legt Jos uit. “Die toelage was nooit belastbaar. Maar nu werd ze plots wel bij het belastbaar bedrag bijgeteld. Dat was vorig jaar al het geval. Ik heb daar toen een klachtenbrief over geschreven. Maar dit jaar doen ze het weer. Nu, de fout zit blijkbaar bij nieuwe software, die vorig jaar door de RVP in gebruik is genomen. Die geeft op papier de verkeerde cijfers weer, maar betaalt in de praktijk wel een correcte uit. Ik vraag juiste informatie. Ik meen daar, samen met alle gepensioneerde mijnwerkers, recht op te hebben. Alleen, als ik naar de RVP bel, dan leggen ze de telefoon op nog voor ik aan mijn uitleg ben begonnen.”

Jos Louwet is niet de enige ex-mijnwerker met een scherp opmerkingsvermogen. De RVP is nog door een andere gepensioneerde gecontacteerd omtrent hetzelfde probleem, dat van belang is voor 30.000 personen. “Voornamelijk mijnwerkers met een verwarmingstoelage”, zegt de RVP. “Wij wachten nu op onze IT-dienst om de rechtzetting te publiceren. Uiteraard stellen we alles in het werk om dit euvel zo snel mogelijk weg te werken.”

GW, Foto KH