Maatschappelijke keuze

Roger Kesteloot, de directeur-generaal van De Lijn, wil meer investeren in woon-werkverkeer. Dat impliceert meer geld voor investeringen en meer geld voor exploitatie. Maar van waar moet het geld komen. Die vraag is pertinent omdat nu al geweten is dat ook de Vlaamse regering zal moeten besparen om de overheidsfinanciën op orde te houden.

awillems

In principe zijn er twee mogelijkheden. De eerste is dat het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers wordt afgeschaft en dat het decreet op de basismobiliteit wordt herzien dan wel op een andere manier wordt ingevuld via bijvoorbeeld belbussen en taxi's. Dat decreet garandeert elke Vlaming een bus- of tramhalte en een aanbod op maximum 750 meter van zijn woning. Het alternatief is dat de volgende Vlaamse regering meer geld uittrekt om te investeren in nieuwe en bijkomende verbindingen én om de bijhorende exploitatieverliezen te dekken.

De volgende Vlaamse regering staat hiermee voor een belangrijke budgettaire en maatschappelijke keuzen. Als gevolg van onze ruimtelijke ordening die we voor een stuk zelf in de hand hebben gewerkt door te gaan wonen waar we willen en voor een ander stuk door onze overheden gewild is door functies te hergroeperen, zijn we verplicht om ons te verplaatsen om te kunnen werken, school lopen, shoppen, ontspannen. Soms kunnen we dat te voet of met de fiets, veelal hebben we de auto nodig.

Het gevolg is dat onze steden en agglomeraties dichtslibben. Willen we ze leefbaar houden, dan moet er een omslag komen naar het openbaar vervoer. Maar dan moet er ook een aanbod zijn. In de steden en agglomeraties is dat geen probleem, in de dorpen is dat nu al een probleem en kan het eventueel nog groter worden. Vooral oudere mensen en lagere inkomens zonder auto kunnen hiervan de dupe worden.

We hadden het over twee mogelijkheden om te komen tot meer geld voor woon-werkverkeer: besparen op de basismobiliteit dan wel extra Vlaams geld. Roger Kesteloot ziet nog een derde mogelijkheid: de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens waarvan de opbrengst voor een stuk naar De Lijn gaat. Ook zo dwingt men meer mensen om bus of tram te nemen.

Dat impliceert wel dat men dan ook extra moet investeren in basismobiliteit én goede aansluitingen met de trein in plaats van het af te bouwen. Van waar moet dat geld komen? Een kilometerheffing benadeelt wie geen alternatief heeft om naar zijn werk te gaan. Voor veel Limburgers die nu in Brussel en Antwerpen moeten gaan werken, is dat het geval. Een kilometerheffing benadeelt extra wie niet zo heel veel verdient.

Eric Donckier