Fedasil ving derde minder asielzoekers op

Fedasil heeft vorig jaar een derde minder asielzoekers opgevangen dan het jaar voordien. Dat komt door het dalend aantal asielaanvragen en de versnelde behandeling ervan, luidt het. Ook in 2012 lag de bezetting al lager. Eind 2013 werden nog 14.680 mensen opgevangen.

mceulemans

Concreet ontving Fedasil vorig jaar nog 15.455 asielzoekers, waar dat er in 2012 nog 22.589 waren. Door het wegvallen van het opvangrecht bij herhaalde aanvragen, lag het aantal opgevangen asielzoekers ook lager dan het aantal asielaanvragen (15.840). Per dag kwamen er gemiddeld nog 62 mensen in het opvangnetwerk, tegenover 92 in 2012.

Afstemming

Fedasil stemt het opvangnet sinds medio 2012 ook af op de dalende vraag. De noodopvang is geleidelijk gesloten, maar ook verschillende reguliere centra en individuele opvangplaatsen worden afgebouwd. Eind 2013 waren er nog 21.037 plaatsen voor asielzoekers en andere rechthebbende migranten beschikbaar. Het ging om 11.018 in de collectieve centra, 9.214 individuele plaatsen, 405 terugkeerplaatsen en 400 plaatsen in de noodopvang.

De afname van plaatsen wordt voorgezet richting een netwerk met nog 18.000 plaatsen, luidt het. Voor noodgevallen zijn wel 1.800 bufferplaatsen voorzien die snel operationeel kunnen zijn.

Belga, archieffoto