Ford Genk

"Fordgronden onder marktprijs verkopen voor werkgelegenheid"

Vlaams minister-president Kris Peeters sluit een verkoop van de Genkse Ford-site onder de marktprijs niet uit, indien die prijs zou deel uitmaken van een akkoord over een investeringsproject met een grote tewerkstelling. Dat heeft hij gezegd in het Vlaams Parlement in antwoord op een vraag van parlementslid Lode Vereeck (LDD).

mceulemans

Toen Annick De Ridder (N-VA) kanttekeningen maakte bij die uitspraak van Peeters, haalde Lode Vereeck fors uit: "Dus voor het Antwerpse N-VA-lid primeert een marktconforme prijs op de tewerkstelling in Limburg?". De Ridder spreekt dat tegen. "Ik ben ook voor maximale tewerkstelling, maar vind vooral dat Vlaanderen zijn onderhandelingspositie best niet op voorhand prijsgeeft".

1 euro

Eind 2013 bereikte de Vlaamse regering een akkoord met de autobouwer over de aankoop van de gronden van Ford Genk voor 1 euro. In ruil lieten de Vlaamse overheid en de stad Genk hun vorderingen tegen de Amerikaanse constructeur vallen. Vlaanderen neemt ook de saneringskosten op zich. De regering wordt volledig eigenaar van de gronden vanaf 31 december 2015, maar kan al vanaf 2014 op zoek gaan naar mogelijke investeerders.

In de commissie Economie van het Vlaams Parlement gaf Peeters donderdag meer tekst en uitleg bij het bereikte akkoord. Hij gaf daarbij ook cijfers over de geschatte waarde van de gronden. Aan een prijs van 40 euro per vierkante meter zou het terrein 41,65 miljoen euro waard zijn. Al zijn er schattingen die de waarde van de terreinen veel hoger inschatten, tot zelfs 180 miljoen euro.

Hoge kosten

Maar wanneer een aantal factoren in mindering worden gebracht, zou de financiële netto-eindbalans negatief kunnen zijn. Het gaat dan onder meer om de verdiscontering van de toekomstige waarde, de saneringskosten (die in het slechtste geval oplopen tot 17 miljoen euro), de Vlaamse steun die niet teruggevorderd wordt (Ford betaalt maar 7 miljoen euro van de 42,9 miljoen euro terug) en het feit dat Vlaanderen Genk jarenlang zal vergoeden voor het laten vallen van zijn claim.

Volgens Peeters is de berekening "zorgvuldig" gedaan en moet er ook gekeken worden naar de economische waarde van de toekomstige tewerkstelling die op de site kan gecreëerd worden. De minister-president liet daarbij verstaan dat de gronden ook niet per definitie aan marktconforme prijzen moeten verkocht worden, op voorwaarde dat de verkoop past in een investeringsproject dat gepaard gaat met een aanzienlijke tewerkstelling. In die zin zou een verkoop onder de marktprijs kunnen gezien worden als een flankerende ondersteuning vanuit Vlaanderen. Een piste die LDD'er Lode Vereeck wel kan smaken.

Belga, archieffoto