Dit jaar 8,6 miljoen voor uitbating interneringsinstelling van Gent

De nieuwe interneringsinstelling van Gent zal dubbel zoveel zorgpersoneel tellen (192 voltijds) dan beveiligingspersoneel (96). De regering trekt dit jaar hiervoor 8,6 miljoen uit. Dat zei minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) zopas in de Senaat aan Bert Anciaux (sp.a). Die wilde weten of er al een uitbater voor de interneringsinstelling is gevonden.

jatimmermans

Geïnterneerden zijn gevaarlijke criminelen die zwaar psychiatrisch gestoord zijn. Ze worden voor onbepaalde tijd opgesloten om behandeld te worden. Momenteel zitten zo'n 1.100 geïnterneerden in gevangenissen zonder enige behandeling. Ons land is hiervoor al 14 keer veroordeeld door het Europees Mensenrechtenhof in Straatsburg. Er komen twee nieuwe gesloten instellingen: in Gent (272 geïnterneerden) en in Antwerpen (180 geïnterneerden).

Gent moet in april 2014 opengaan, dus rees de vraag wie de instelling zal uitbaten en wie dus deze zwaar gestoorde criminelen zal verzorgen. Turtelboom (foto) zei dat het dossier nog niet klaar is, de Inspectie van Financiën moet nog haar advies geven. Pas daarna kan het dossier naar de ministerraad en die beslist wie de uitbater wordt. Dat zal zeker in februari zal gebeuren.

Justitie staat in voor de beveiliging en de accommodatie, het Riziv voor de zorg. Daarbij hanteert Volksgezondheid de norm die gangbaar is voor psychiatrische instellingen zoals het Doornikse 'Les Maronniers', dat ook geïnterneerden opvangt. "Het FPC van Gent moet een zorgteam hebben van 21,35 personeelsleden voor iedere dertig bedden. Er zal dubbel zoveel zorgpersoneel in Gent aanwezig zijn als beveiligingspersoneel".

Turtelboom gaf nog mee dat de regering dit jaar 8,6 miljoen euro uittrekt voor de uitbating van het Gentse FPC: 3,9 miljoen bij Justitie en 4,7 miljoen euro bij het RIZIV".

Uiteraard wordt die som de komende jaren hoger, omdat de 272 plaatsen voor geïnterneerden niet onmiddellijk, maar geleidelijk in de loop van één volledig jaar zullen worden opgevuld op uitdrukkelijke vraag van de zorgsector.

Zorgnet Vlaanderen berekende dat de kost voor de zorgfunctie alleen op jaarbasis 22,5 miljoen euro zou bedragen. Volgens meerdere onofficiële bronnen zou Justitie de totale kost van de uitbating (zorg én veiligheid samen) begroten op 22 miljoen.

JDW

Foto: Annemie Turtelboom

Foto Belga

Meer over Annemie Turtelboom