Cuyx: Open VLD zoekt spijkers op laag water rond grofvuilkaart

Volgens Camille Cuyx CD&V zoekt Open VLD spijkers op laag water wat betreft de gedeeltelijke terugbetaling van de grofvuilbelasting, die diende te worden betaald voor de invoering van de grofvuilkaart. Cuyx reageert daarmee op het bericht van Greg Claes dat zou doen vermoeden dat de gemeente bewust bepaalde burgers niet zou willen terug betalen. Camille Cuyc CD&V: Het indienen van een klacht bij de gouverneur is te gek om los te lopen. Gezien de verplichting van de hogere overheid,dat per 1 juli 2013 het grofvuil betalend moest worden hebben de gemeenten het Limburg -net voorstel overgenomen. De grofvuil -ophaling aan huis werd 20 €, de aanvoer op het recyclagepark 10 €.

Francis Croes

Op ons recyclagepark was het de gewoonte om kleine hoeveelheden aan te brengen. Om daaraan tegemoet te komen hebben wij de grofvuilkaart ingevoerd. Dit laat de gebruiker toe om vanaf 1/4 m3 te leveren aan 2,50 €. (4 beurten naar gelang de hoeveelheid)

Inwoners die in de in de periode van 1/7 tot1/10 voor grofvuil 10 € betaalden hebben wij met terugwerkende kracht gelijkgesteld met een levering van 1/4 m3.Zij werden daartoe aangeschreven.

Het bericht van tariefwijziging werd ter kennis gebracht via de gemeentelijke website, de media en een nieuwsbrief.

De einddatum was 31 december 2013. Gezien er een aantal inwoners hierop nog niet reageerden heeft het college de termijn voor ophaling van deze tegoedkaart verlengd tot 31 januari 2014. Zij moeten geen betalingsbewijs tonen, enkel aanmelden aan het onthaal op het gemeentehuis.

Francis Croes


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio