Spel dat voetgangers hindert kan GAS-boete opleveren

Een verbod om "enig spel te spelen dat voorbijgangers kan hinderen" is in verscheidene politieverordeningen opgenomen, omdat het herinnert aan de verkeerswetgeving. Dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, zonder uitspraken te doen over de concrete situatie in de zone Regio Rhode & Schelde.

jrosquin

Onder meer Stefaan Van Hecke, Groen-fractieleider in Merelbeke, diende een klacht in bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen vanwege een nieuwe bepaling in de GAS-reglementering voor de politiezone Rhode & Schelde. Het gaat om volgende paragraaf: "Het is verboden op de openbare plaatsen en de voor het publiek toegankelijke privéterreinen, behoudens op de speciaal door het gemeentebestuur daartoe aangelegde terreinen of straten, enig spel te spelen dat of enige activiteit te beoefenen die de voorbijgangers zou kunnen hinderen, het verkeer belemmeren of ongevallen met letsels en/of schade aan hetzij privé-, hetzij openbare eigendommen veroorzaken." Volgens Groen is het besluit in strijd met het proportionaliteitsprincipe, het evenredigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel.

Verkeerswetgeving

Na lezing van de paragraaf zegt de VVSG dat het belemmeren van de vrije doorgang op de openbare weg in veel gemeentelijke politieverordeningen is opgenomen. "Dat is bedoeld als herinnering aan de regels uit de verkeerswetgeving", zegt Tom De Schepper, adviseur Politie en Veiligheid van de VVSG. "In de verkeerswetgeving staat immers letterlijk dat het verboden is het verkeer en andere weggebruikers te hinderen, onveilig te maken of te belemmeren. Het is net positief dat gemeenten op deze strikte bepaling uit de verkeerswetgeving een uitzondering voorzien hebben door zelf terreinen of (speel)straten in te richten. In die zin leunt het artikel aan bij de goede praktijken die VVSG tracht te stimuleren en te verspreiden."

Volgens de VVSG is het ook niet fout dat de gemeente haar inwoners herinnert aan de algemene zorgvuldigheidsplicht van elke burger, waarbij schade aan derden vermeden en vergoed moet worden. De vereniging merkt op dat die algemene zorgvuldigheidsplicht in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen.

"Niet bedoeling om kinderen te straffen"

De Merelbeekse burgemeester Filip Thienpont (CD&V) wacht de uitspraak van de gouverneur af. "Het is uiteraard niet de bedoeling dat we spelende kinderen straffen", aldus de burgemeester." Thienpont zegt dat er gewerkt wordt aan een gemeenschappelijk reglement van de vier gemeenten en dat een evaluatie in functie van de nieuwe GAS-wet zal volgen.

Archiefbeeld Mia Uydens (spelende kinderen op straat)

Meer over VVSG