Kinderrechtencommissarissen willen dubbele familienaam

Het Instituut voor Gelijkheid voor Mannen en Vrouwen (IGVK) en de Belgische kinderrechtencommissarissen willen dat kinderen een dubbele familienaam krijgen. Dat bleek zopas tijdens hoorzittingen in de Kamer.

drombouts

Momenteel krijgt ieder kind automatisch de familienaam van zijn vader. Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) wil dat veranderen. Ze stelt voor dat de ouders de naam van hun kind mogen kiezen: ofwel de naam van één van beide, ofwel hun beider naam. Bij onenigheid krijgt het kind de naam van de vader. Het Adviescomité voor Maatschappelijke Emancipatie van de Kamer organiseert momenteel hoorzittingen over het thema.

"Discriminatie"

Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen noemt de huidige regeling - in tegenstelling tot de meeste andere deskundigen en in tegenstelling tot de recente rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg - "discriminerend" voor de vrouw. Het IGVM wil dat de dubbele naam verplicht wordt, maar de ouders mogen kiezen welke familienaam eerst komt. Als ze er niet uitgeraken, dan beslist de ambtenaar van de burgerlijke stand na loting. In de tweede generatie kiezen de ouders volledig de dubbele naam, maar bij onenigheid krijgt het kind de eerste naam van elke ouder.

"Als een kind geboren wordt na de nieuwe wet, dan moeten alle andere kinderen, ook de volwassenen, de nieuwe naam van dat kind krijgen",heette het in de tekst. Omdat er bij soms 20 jaar of meer kan liggen tussen de kinderen en sommige van die kinderen al gehuwd kunnen zijn, veranderde de spreekster haar voorstel. De kinderen "kunnen" dezelfde naam hebben, zo luidde het nu.

Maatschappelijk draagvlak

Volgens een studie van het IGVM uit 2001 wil 28,8% van de Belgen het huidige systeem behouden, terwijl de rest op een of andere manier de naam van de moeder wil betrekken bij de naamwetgeving. "Er is dus wél een maatschappelijk draagvlak voor deze verandering", zo luidde het.

De Belgische Kinderrechtencommissarissen zijn ook voor de dubbele familienaam gewonnen.

Geen vrije keuze

Eerder vonden de Vlaamse deskundigen (professoren familierecht) dat de ouders niét moeten kunnen kiezen omdat dit voor te veel problemen kan zorgen. Ze pleitten voor een simpele en eenvormige regeling, maar verschilden van mening over hoe die er moet uitzien. Ze wezen er ook op dat de huidige regeling niét discriminerend is. En ze vonden dat er weinig tot geen maatschappelijke interesse is om de naamwetgeving te veranderen.

Senaeve: "Naam van de vader"

Professor Patrick Senaeve (KULeuven, familierecht) vond dat de huidige regeling behouden moet blijven. "Het kind moet de familienaam van zijn vader krijgen. Dat is een compensatie voor de sterkere fysieke band die het kind met de moeder heeft omdat de moeder het kind draagt. Bovendien is de familienaam van de vader een psychologische druk om zich in te laten met de verzorging van het kind. Het is bijzonder belangrijk omdat bij echtscheiding meer dan 80% van de kinderen automatisch naar de moeder gaan".

Swennen: "Dubbele naam, moeder eerst"

Professor Frederik Swennen (Universiteit Antwerpen) stipte ook aan dat de huidige regeling niét discriminerend is. Hij was ook tegen keuzevrijheid voor de ouders: "De naam is een recht van het kind, niet van zijn ouders". Hij wilde dat de kinderen automatisch een dubbele naam krijgen: eerst die van de moeder en dan die van de vader. In de volgende generaties krijgen de kinderen dan de eerste naam van de moeder gevolgd door de eerste naam van de vader. De moeder moet voor Swennen eerst omdat het altijd duidelijk is wie zij is.

Volgende week hoort men de burgerlijke stand.

JDW

Foto Photo News