Open VLD dient klacht in bij gouverneur over gratis grofvuilkaarten

Op 31 december 2013 liep de periode af voor het ophalen van de gratis grofvuilkaart voor personen die tijdens de zomer € 10 hadden betaald op het recyclagePark af. Greg Claes Open VLD: “Uit een controle van de lijst van opgehaalde grofvuilkaarten eerder deze week blijkt dat onze bekommernis terecht was.

Francis Croes

Van de persoonlijk aangeschreven gezinnen heeft maar liefst 50% zich aangemeld op het administratief centrum om hun gratis grofvuilkaart op te halen. Van de 90-tal gezinnen die het via de krant of het internet moesten vernemen heeft nog geen 20% zich aangemeld in diezelfde periode. Wat in december niet kon, de inruilperiode verlengen, kan nu plots wel en wordt verlengd tot 31 januari 2014.

Helaas gebeurt er in het informatieblad van januari geen communicatie rond waardoor de kans zeer klein is dat de 75-tal gezinnen het nu wel ineens gaan weten. Wij betreuren dit en zien ons dan ook genoodzaakt om bij de gouverneur een klacht in te dienen in het belang van de resterende 75-tal gezinnen om het bestuur te verplichten al het mogelijke te doen om deze gezinnen te informeren.

Wij gaan ons voorstel concreet herhalen om een oproep te doen op de voorpagina van het volgende gemeenten informatieblad en gelijktijdig de periode voor het ophalen van de gratis grofvuilkaarten te verlengen tot 30 juni 2014. “

Francis Croes


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio