Storm

Het was een ferme storm die gisteren losbarstte boven het hoofd van ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. Als we nu eens het belastingvoordeel voor pensioensparen afschaffen en dat geld investeren in de verhoging van het wettelijk pensioen? Menig pensioenspaarder heeft zich gisteren in zijn koffie verslikt. Benieuwd hoeveel van de anderhalf miljoen ABVV-leden zich gisterenmorgen ook in hun koffie hebben verslikt.

tmas

Door de heisa, het leek bij wijlen een lynchpartij, is iedereen echter de essentie van zijn voorstel ontgaan. Ook Rudy De Leeuw heeft vastgesteld dat in het land waar de hoogste belastingen van Europa worden geïnd, zowat de laagste pensioenen van Europa worden uitbetaald. We twijfelen dan ook niet aan de nobele bedoelingen van de ABVV-voorzitter: hij wil de eerste pensioenpijler, het wettelijk pensioen, voor iedereen verhogen naar 75 procent van het laatste loon. Nu is dat amper 60 procent. Of het bestraffen van de honderdduizenden pensioensparende Belgen daar een zinvolle bijdrage toe is, valt te betwijfelen. Trouwens, zou er nog iemand aan pensioensparen doen als het belastingvoordeel wegvalt?

De vakbondsvoorzitter vergeet dat de tweede en derde pensioenpijler juist hun oorsprong vinden in de vrees dat op termijn het wettelijk pensioen niet meer betaalbaar is. De overheid wilde de burger aansporen om zelf iets opzij te leggen voor later.

Rudy De Leeuw waarschuwde gisteren ook voor de risico’s die aan pensioensparen verbonden zijn. Wordt het geld dat de burger via de belastingen aan de overheid betaalt dan zoveel beter beheerd? Gezien de financiële gezondheid van het koninkrijk lijkt dat niet het geval.

Het voorstel van Rudy De Leeuw confronteert ons met de pijnlijke realiteit: de problemen van de vergrijzing zijn de voorbije jaren niet aangepakt. Herinnert zich nog iemand het Zilverfonds? Zou er ooit iets gebeurd zijn met het groenboek van minister Daerden? Als men de eerste pensioenpijler echt wil redden, zijn ingrijpender maatregelen nodig dan het afschaffen van het belastingvoordeel op pensioensparen: een grondige hervorming en vereenvoudiging van de fiscaliteit bijvoorbeeld, en een substantiële verlaging van de lasten op arbeid zodat de economie aantrekt, want alleen mensen die werken, zorgen voor geld om de pensioenen te betalen.

En vooral een grondige sanering van de overheidsfinanciën. Niet door te besparen op gezondheidszorg, mobiliteit of onderwijs, maar door met minder middelen meer te doen. Onze overheid is te duur en een veel te groot deel van onze belastingen wordt gebruikt om die overheid in stand te houden. Zou Rudy De Leeuw die uitdaging aandurven?

Guido Cloostermans