Werkcheque moet 15.000 jongeren aan job helpen

Werkgevers kunnen binnenkort laagopgeleide jongeren aannemen met een soort dienstencheques. Dat is het plan van minister van Werk Monica De Coninck (sp.a).

B

p>Ze stelt voor de Activa-maatregel, waardoor een werkgever 1.000 euro korting per maand krijgt op de loonkostenfactuur voor een jonge en laaggeschoolde werknemer, om te vormen tot een werkcheque. Dat meldt De Tijd.

De hervorming moet 15.000 jongeren aan een baan helpen. Het doel van de Activa-regeling is het indijken van de jeugdwerkloosheid. Door de korting komt het brutoloon van een jonge laaggeschoolde werknemer ongeveer gelijk te liggen met het nettoloon. Dat maakt het voor bedrijven interessant om hen aan te nemen.

Momenteel zijn zo'n 30.000 jongeren met de regeling aan de slag. De cheque zal 10 euro kosten. Een werkgever kan daarmee een uur arbeid betalen. Hij moet wel enkele voorwaarden respecteren. De werknemer mag geen diploma middelbaar onderwijs hebben, moet jonger dan dertig zijn en moet minstens zes maanden ingeschreven zijn als werkzoekende. De hervorming moet kleine bedrijven aansporen de Activa-maatregel te benutten.