Mobiele teams voor psychiatrische hulp

Overal in Vlaanderen komen er op termijn mobiele behandelingsteams voor acute of chronische psychiatrische problemen. Bedoeling is zoveel mogelijk patiënten thuis te kunnen behandelen en op te volgen. Nu is het vaak moeilijk om gepaste opvang te vinden. Zeker in crisissituaties.

jrosquin

Het geld dat vrijkomt door de afbouw van ziekenhuisbedden, wordt door de FOD Volksgezondheid gebruikt om mobiele teams op te richten. In Antwerpen zijn er momenteel al twee actief die elk om en bij de 150 patiënten opvolgen en begeleiden. "Het is de bedoeling om nog dit jaar ook een crisisteam op te richten dat 24 u. per dag, zeven dagen op zeven paraat staat voor acute gevallen", zegt begeleider Sven Keustermans van het Antwerps mobiel team.

"Deze crisisteams voor acute zorg komen aan huis bij dringende situaties. Wanneer iemand een psychotische aanval krijgt bijvoorbeeld. Na stabilisatie van de crisis wordt een passende vervolgzorg op maat toegediend: dit kan ambulante zorg zijn of indien nodig een opname. Familieleden worden zo veel als mogelijk betrokken in de zorg", zo luidt het op het kabinet van Vlaams minister voor Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

De mobiele- en ciristeams worden georganiseerd vanuit erkende hulpverleningscentra of ziekenhuizen moeten mee het te kort aan psychiaters opvangen. Nu is het vaak zo dat men weken of zelfs maanden moeten wachten om een afspraak te krijgen bij een psychiater omdat die overbevraagd zijn. Vooral in crisissituaties leidt dat soms tot drama's.

TG Archiefbeeld PN