Voor het eerst sinds 2010 economische groei in Limburg

Dankzij de economische groei die zich in de laatste jaarhelft van 2013 heeft voorgedaan, helt de balans van de Limburgse bedrijven voor het afgelopen jaar over naar de positieve zijde. Uit de toelichting van de conjunctuurbarometer bij Voka Limburg, bleek bovendien dat de opwaartse beweging nog zeker enkele maanden zal aanhouden.

tmas

Voka Limburg bestudeerde de prestaties van het provinciale bedrijfsleven in 2013. Daaruit kan worden afgeleid dat er zich een economische heropleving heeft voorgedaan, waardoor voor het eerst in 3 jaar opnieuw sprake is van groei. Vooral de export en de bouwsector trokken het gemiddelde naar omhoog. In mindere mate droegen ook het toerisme en de automobielsector een steentje bij aan de opwaartse impuls.

"Een pluim voor alle hardwerkende ondernemers die dit verwezenlijkt hebben", zegt Johann Leten (foto), gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg. "Toch was lang niet alles positief in 2013. Het aantal falingen in Limburg was met 850 het hoogste van de laatste 10 jaar, en ook het aantal starters kende een dieptepunt."

Toch merkt Voka Limburg op dat de positieve tendens van het jaareinde zich doorzet in het eerste kwartaal van 2014. Daarna zou er een stagnatie, dan wel een lichte daling optreden. Sterkhouders als de bouw en de exportbedrijven beginnen nu al afremmende signalen uit te sturen. Voor de autoverkoop wordt na de piek van het Autosalon opnieuw een dip verwacht. De werkgelegenheid zou stabiel blijven tot de sluiting van Ford Genk een krater zal slaan.

Belga, Foto SM


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio