"Partijpolitieke burgeroorlog bij sp.a"

Er is geen enkele politieke aanleiding, we voeren het bestuursakkoord getrouw uit. Zo reageert de Aalsterse burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) op de beslissing van sp.a om de lokale afdeling van zijn coalitiepartner te ontbinden. "Er is duidelijk een partijpolitieke burgeroorlog bij sp.a."

ikerremans

"Wij hebben het bestuursakkoord correct gehonoreerd en zijn een partner van ons woord. Dat zijn ook de twee sp.a-schepenen en hun gemeenteraadsleden, op de twee dissidenten na", vindt D'Haese, die spreekt over "een opeenstapeling van sfeerscheppingen". "Want die discussie isoleert zich tot twee dissidenten."

De problemen stralen volgens D'Haese voorlopig nog niet af op de bestuurscoalitie, aangezien schepenen Dylan Casaer en Ann Van de Steen maandagnamiddag actief deelnemen aan de vergadering van het schepencollege. "Ik zal evenwel niet toelaten dat ons sociaal-rechtvaardig en krachtdadig beleid verlamd wordt door hun beslissingen in Brussel", waarschuwt hij.

"De interne problemen bij sp.a moeten uitgeklaard worden, want de verdeeldheid helt ruimschoots in het voordeel van bestuursdeelname en de verdere continuering van het beleid", oordeelt de N-VA'er. "Er mag ook niet vergeten worden dat meer dan twee derde van de sp.a-leden het bestuursakkoord hebben goedgekeurd en dus stemden voor deelname en dat ze alle andere sp.a gemeenteraadsleden, op twee na, achter zich hebben."

Lees ook: Sp.a-schepen blijft toch aan in Aalst

Belga Foto Geert De Rycke