Sp.a-schepenen blijven toch aan in Aalst

De Aalsterse sp.a-schepenen Dylan Casaer en Ann Van de Steen én vijf van de zeven leden van de gemeenteraadsfractie blijven op post. Dat is maandagavond beslist op een fractievergadering. De twee sp.a-mandatarissen in de OCMW-raad blijven ook zetelen. Na de beslissing van het nationaal partijbestuur van sp.a betekent dit in feite dat ze zich zelf uit de partij zetten.

ikerremans

"Het reglement in de Aalsterse gemeenteraad is duidelijk: je blijft lid van de fractie waarvoor je verkozen werd", zegt schepen Dylan Casaer. "We zijn verkozen als lid van de sp.a-fractie en blijven lid. Als twee andere mensen uit die fractie willen treden, dan is dat hun goed recht. Misschien zorgt het ook voor meer duidelijkheid."

Casaer zegt dat de fractie argumenteerde dat zeventig procent van de leden koos voor bestuursdeelname. "Het gaat niet om postjes, maar om inhoud. We hebben al een jaar lang gewerkt rond onder meer stadsvernieuwing, sociaal en cultureel beleid. Sp.a is een beleidspartij, een partij die erbij gebaat is om vanuit het beleid accenten te kunnen leggen en het verschil te maken."

'In haar blootje'

De schepen wijst er ook op dat de politiek secretaris en lokaal voorzitter, die de nieuwe afdeling moeten oprichten, ook hun handtekening zetten onder de voordrachtakte voor de burgemeester en schepenen (onder wie ex-Vlaams Belanger Karim Van Overmeire).

Ann Van de Steen zegt te betreuren dat een bestaand democratisch bestuur "in haar blootje wordt gezet". "Men (Sam Van de Putte en Patrick De Smedt) heeft de moed niet gehad om naar een Algemene Vergadering of naar een partijbestuur te komen en de democatie te volgen. Ik heb heel wat mails en sms'en gekregen van mensen die zich verweesd voelen. Dat ook zij uit de partij worden gezet is compleet absurd. Ze hebben een partij die honderd jaar oud is ten dode gedragen en hun eigen speeltje opgericht. Dat is jammer voor de partij en de socialisten."

Van de Steen merkt tot slot nog op dat de partijkaarten voor de Aalsterse socialisten nog niet verstuurd werden, in tegenstelling tot voor andere steden en gemeenten. "Het is dus al lang bezig", zegt ze nog.

De partijtop had eerder maandag besloten om de afdeling in Aalst te ontbinden. Alleen de leden die de doelstellingen van de partij onderschrijven en deelname aan de coalitie afwijzen, worden opnieuw aangesloten.

Sp.a neemt in Aalst deel aan het bestuur met CD&V en N-VA, maar de socialisten zijn mathematisch niet nodig om een meerderheid te halen.

Lees ook: Sp.a ontbindt afdeling in Aalst