Deeltijdse werknemers zijn minder tevreden over hun loopbaan

Deeltijdse werknemers hebben minder stress, ervaren een betere werk-privébalans, kloppen minder overuren en zijn minder afwezig dan hun voltijdse collega’s. Toch heeft deeltijds werken niet alleen maar voordelen: de betrokken werknemers zijn immers minder tevreden over hun loopbaan. Dit blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Securex op basis van een bevraging van 1318 respondenten.

p> In België werkt 1 op 4 van de werknemers deeltijds (cijfers Statbel). Dit geldt voor 9% van de mannen en 44% van de vrouwen. Uit de studie blijkt dat de opvatting dat deeltijdse werknemers hetzelfde werk moeten doen maar in minder tijd, niet altijd klopt. Integendeel, slechts 48% van de deeltijdse werknemers geeft aan te veel werk (werkdruk) te hebben, terwijl dit geldt voor 58% van hun voltijds werkende collega’s.

Hetzelfde werk doen in minder tijd, kan ook niet in alle jobs. Als een verpleger, een kassierster of een leraar deeltijds werkt, moet dat werk overgenomen worden door collega’s. In andere jobs, waar eerder projectmatig wordt gewerkt, is dit natuurlijk wel mogelijk. Verder zegt bijna 1 op 3 (29%) deeltijdse werknemers meer overuren te presteren dan ze zouden willen. Bij de voltijdse werknemers is dit al 42%.

Deeltijdse werknemers geven ook aan een beter evenwicht te kennen tussen hun werk en privéleven (87%) dan voltijdse werknemers (77%). Daarnaast ervaart 66% van de voltijdse werknemers stress op het werk tegenover 58% van de deeltijdsers. Opmerkelijk is dat het privéleven evenveel stress veroorzaakt bij voltijdse en deeltijdse werknemers (bij ongeveer 32%). Deeltijds gaan werken lijkt de stress die veroorzaakt wordt door het thuisfront dus niet te verminderen.

Opmerkelijk is dat deeltijdse werknemers minder last hebben van stress en werkdruk, maar ook minder tevreden zijn over hun professionele loopbaan. Ze vinden dat ze minder kansen krijgen om professionele vooruitgang te boeken (44%) dan hun voltijdse collega’s (54%). Dit verschil is vooral duidelijk bij deeltijdse kaderleden (minder bij deeltijdse arbeiders en bedienden). Daarnaast vinden deeltijdse werknemers ook dat ze minder de kans krijgen om hun persoonlijke ambities en doelstellingen duidelijk te maken aan hun direct leidinggevende (70% tegenover 75%), en dat ze minder kansen krijgen om opleidingen te volgen (63% tegenover 69%).