Binnengebied Klokkenhofstraat niet verbonden met de Tongersesteenweg

Francis Croes

De nieuwe weg doorheen het woongebied van de verkaveling Binnengebied Klokkenhofstraat krijgt geen rechtstreekse aansluiting met de Tongersesteenweg, aldus schepen van ruimtelijke ordening Luc Dullaers. ". Er is enkel een wegtraject goedgekeurd aan de Klokkenhof.

Er is geen verbinding met de Tongersesteenweg voorzien vanuit dit wegtracé.

Wat de 2 sociale woningen en de 4 bescheiden woningen betreft heeft dit niets te maken met een initiatief van SP.a-raadslid Willy Claes.

Als de verkaveling aan de Klokkenhof er komt moeten er twee sociale woningen zijn, niet omwille van het grond en pandendecreet.

Bij verkavelingen is men verplicht 10% sociale woningen te voorzien.

Als men dus waar dan ook verkavelingen voorziet moet men de sociale last respecteren.

Francis Croes


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio