Optimisme

Dat 2014 economisch gesproken geen gemakkelijk jaar wordt, daar hoeven we jullie niet van te overtuigen. De sluiting van Ford en toeleveringsbedrijven werd reeds eind 2012 aangekondigd, maar zal pas eind dit jaar echt voelbaar worden op het terrein. Nog andere Limburgse bedrijven kondigden hun sluiting, dan wel drastische herstructureringen - een iets zachter woord voor afdankingen - aan. Daarmee gaan in totaal zo’n 10.000 arbeidsplaatsen verloren.

tmas

Toch mag dit geen reden zijn om bij de pakken te blijven zitten. We spreken hier uit ervaring. Met de sluiting van de mijnen gingen 20.000 banen verloren. Het probleem was zowel absoluut als in verhouding - wegens een toen nog krappere arbeidsmarkt - groter.

Toch hebben we dat opgelost. Omdat we het met zijn allen samen wilden oplossen. Onze beleidsverantwoordelijken engageerden zich met het toekomstcontract, onze werkgevers staken een tandje bij, ook wij wilden zo graag. We gaan hier niet romantiseren. Het heeft zijn tijd geduurd voor het leed geleden was. Het is wel gebeurd.

Wat toen kon, moet nu opnieuw kunnen. In het SALK-rapport van professor Herman Daems en zijn experten staan de richtingsaanwijzers. Europa, Vlaanderen, Limburg en Genk leggen geld op tafel. Het komt er nu op aan om het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat op het terrein uit te voeren. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor onze werkgevers en hun organisaties. En wij moeten willen werken.

Uiteraard moet de economische conjunctuur enigszins meezitten. Een aantal signalen wijst in de richting van een voorzichtig economisch herstel. Daarnaast moeten de regeringen die na de verkiezingen op Belgisch en Vlaams niveau aan de macht komen, de nodige begeleidende maatregelen nemen zodat onze bedrijven maximaal kunnen inspelen op dat economische herstel.

Dat zijn er volgens professor Herman Daems vier. Een herziening van het financieringsmodel van onze sociale zekerheid om te komen tot meer efficiëntie en selectiviteit. Een vereenvoudiging van ons belastingsysteem om te komen tot meer rechtvaardigheid en dat werken en investeren beloont. Een vermindering van de overheidsschuld door het verstandig afstoten van overheidsactiva. En een structurele oplossing voor onze mobiliteitsproblemen.

Wanneer iedereen doet wat van hem of haar verwacht wordt, is er geen enkele reden waarom we het nieuwe jaar niet met enig optimisme tegemoet zouden kijken.

We zijn dat nieuwe jaar trouwens goed begonnen. Bedrijven in Bree, Lommel en het naburige Geel gaan samen 170 nieuwe arbeidsplaatsen creëren. Het kan.

Eric Donckier