Meerderheid moet VLD inzicht geven in dossier jeugdhuis Guigoven

Print
Meerderheid moet VLD inzicht geven in dossier jeugdhuis Guigoven

Meerderheid moet VLD inzicht geven in dossier jeugdhuis Guigoven

Kortessem -
De gouverneur heeft Open VLD gelijk gegeven in haar klacht die ze indiende naar aanleiding van het feit dat zij geen inzage kregen in het dossier nieuwbouw Jeugdhuis Guigoven.

Naar aanleiding van de werken aan het nieuw jeugdhuis in Guigovenn die vanaf januari 2013 werden opgeschort door het faillissement van de aannemer Elti uit Tongeren, vroeg Greg Claes Open VLD aan het schepencollege, in augustus van dit jaar, inzage in het dossier.

Toen het schepencollege dit weigerde diende Greg Claes hiertegen klacht in bij gouverneur van de provincie.

Greg Claes: Tot tweemaal toe werd inzage geweigerd door het gemeentebestuur waardoor de oppositie in het ongewisse bleef. Omdat het volgens ons niet kan dat inzage in het kader van openbaarheid van bestuur wordt geweigerd moesten wij noodgedwongen een klacht indienen bij de gouverneur.

Deze week ontvingen wij het antwoord van de gouverneur waarin wij gelijk krijgen en de meerderheid ons inzage moet geven in het dossier. Wij hopen dan ook eerstdaags meer duidelijkheid te krijgen omtrent de stand van zaken van dit dossier over de nieuwbouw in Guigoven .

Momenteel liggen de werken aan het jeugdhuis in Guigoven nog steeds stil.

Francis Croes

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio