Tegen 2060 twee actieven voor één gepensioneerde

Print
Tegen 2060 twee actieven voor één gepensioneerde

Tegen 2060 twee actieven voor één gepensioneerde

Momenteel zijn er nog drie werkenden per gepensioneerde, maar in 2060 telt België twee actieven per gepensioneerde. In 1991, ruim twintig jaar geleden, lag die verhouding nog op vier werkenden voor één gepensioneerde.

Dat blijkt uit de Kerncijfers Sociale Zekerheid die de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid voor de vierde maal publiceert.

Volgens Jan Bertels, directeurgeneraal Sociaal Beleid bij de FOD hoeft deze ontwikkeling geen drama te betekenen. Hij onderstreept wel dat de actieve jaren veel sterker moeten gaan doorwegen in de berekening van het pensioen. “Het is bovendien onvermijdelijk dat meer mensen aan de slag moeten. Als daarnaast voldoende wordt geïnvesteerd in de tweede en de derde pensioenpijler, is een verhouding van twee werkenden tegenover één gepensioneerde haalbaar.”

Lees vandaag meer in uw krant.

DiCa, Foto PN