Hoge Gezondheidsraad erg kritisch voor e-sigaret

Print
Hoge Gezondheidsraad erg kritisch voor e-sigaret

Hoge Gezondheidsraad erg kritisch voor e-sigaret

De Hoge Gezondheidsraad is erg kritisch voor de elektronische sigaret of e-sigaret. Dat blijkt uit het advies dat de instelling over dit product woensdag geeft aan minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS).

Er is nood aan wetenschappelijk onderzoek en bewijzen voor het nut als rookstopmiddel, stelt de Hoge Gezondheidsraad. De raad geeft het advies om e-sigaretten met nicotine enkel via apotheken te laten verkopen. De huidige berichtgeving over de e-sigaret noemt de raad "vaak verwarrend en onvolledig".

Voorzorgbeginsel

"De Raad acht enige terughoudendheid geboden bij het algemeen beschikbaar maken van de e-sigaret, vooral ingegeven om de eventuele aanzet tot het roken van gewone sigaretten te vermijden", zegt de Hoge Gezondheidsraad die "een strategie gebaseerd op het voorzorgbeginsel" bijzonder aangewezen vindt.

E-sigaretten met nicotine dienen, net als geneesmiddelen, garanties te bieden voor kwaliteit, doeltreffendheid en schadeloosheid, vindt de Raad. De verkoop ervan wordt voorbehouden aan apotheken en de reclame valt onder de geneesmiddelenwetgeving. Toezicht en controle op de exclusieve verkoop in de apotheken moeten worden versterkt, aldus de Raad. De verkoop van e-sigaretten zonder nicotine zou moeten onderworpen worden aan nieuwe strenge regels inzake reclame, een verkoopverbod aan personen onder de 18 jaar en de wet op het rookverbod in openbare plaatsen.

50.000 e-sigaretrokers

"In België gebruikt volgens een recente steekproef 2 procent van de rokers of circa 50.000 mensen de e-sigaret", zegt Luk Joossens, tabaksexpert bij de Stichting tegen Kanker. "In Frankrijk en Groot-Brittannië gaat het om 20 procent van de rokers. In Frankrijk is de verkoop van tabaksigaretten de voorbije 11 maanden met 9 procent gedaald. Vermoedelijk omdat vele rokers zijn overgestapt op e-sigaretten. De vrees bestaat dat vooral jongeren zich via de opstap van e-sigaretten zullen laten verleiden tot het gebruik van tabaksproducten", zegt Joossens.

Foto: PN