Homoseksualiteit is weer strafbaar in India

Twee rechters van het Indiase Hooggerechtshof hebben een arrest uit 2009 van het Hooggerechtshof van Delhi ongedaan gemaakt. Die rechtbank oordeelde toen dat seks met wederzijdse toestemming tussen volwassenen van hetzelfde geslacht niet langer strafbaar is en dat de bestraffing ervan "een schending van de fundamentele rechten" van de Grondwet is.

mceulemans

De nieuwe uitspraak, van het nationale Hooggerechtshof, is een grote tegenslag voor de Indiase holebi-gemeenschap. "Daarmee wordt het Indiase volk een middeleeuwse mentaliteit opgelegd", aldus advocaat Indira Jaisingh.

"Tegennatuurlijk"

Het Indiase strafrecht, dat bijna 150 jaar oud is en teruggaat tot de Britse kolonisator, noemt homoseksualitieit "tegennatuurlijk" gedrag. Er staan gevangenisstraffen tot 10 jaar op, al komt het zelden tot zo'n uitspraak. Toch maken homorechtenbewegingen gewag van pesterijen en intimidatie door de politie.

Het Hooggerechtshof noemde de uitspraak uit 2009 grondwettelijk onhoudbaar, zei de advocaat van de Naz-stichting, die oorspronkelijk in beroep ging tegen de uitspraak van het Delhi High Court. Verschillende christelijke en islamitische groeperingen gingen in beroep. Volgens de rechters komt het aan het parlement toe om hierover wetten te maken.

Intimidatie door politie

"Dit is een vreselijke tegenslag voor de holebi's in India. Het zal onder meer leiden tot meer intimidatie door de politie", zei homorechtenactivist Ashok Row Kavi. Een andere activist had het over een "totaal onverwachte beslissing van het Hooggerechtshof".

Belga, archieffoto

Meer over India