Geen probleem

Print
Tegen 2060 evolueren naar een verhouding van één gepensioneerde per twee werkenden. Dat blijkt uit een nieuwe projectie van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. Een verrassing is dat niet, we wisten het al van de rapporten van de Vergrijzingscommissie. Maar het kan nooit kwaad om bepaalde cijfers constant in herinnering te brengen.

Het is namelijk zo dat we qua pensioenen in België werken met het zogenaamde repartitiestelsel. Dat houdt in dat de werkenden van vandaag via hun belastingen het pensioen van de gepensioneerden van vandaag betalen. Om dit ogenblik zijn er nog bijna vier werkenden voor één gepensioneerde. Maar als gevolg van de vergrijzing en ontgroening evolueert dat tegen 2060 naar nog maar twee werkenden voor één gepensioneerde. Dat betekent dat we een onbetaalbare zware last leggen op de werkenden van morgen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Maar er zijn oplossingen.

Een. Er moeten meer mensen werken. Daarvoor moet er wel voldoende werk zijn. De regering kan hier mee voor zorgen door een herziening van de fiscaliteit met een verschuiving van de lasten van arbeid naar bijvoorbeeld kapitaal, consumptie en vervuiling. En door wie echt niet wil werken te sanctioneren. Dan wordt investeren in dit land opnieuw interessant.

Twee. We moeten langer werken. Dit is een individuele verantwoordelijkheid. Maar ook hier kan de regering helpen door langer werken te belonen en vervroegd pensioen te sanctioneren. Misschien is het ook zinvol om de pensioenleeftijd op te trekken. Indien we langer leven, kunnen we ook langer werken.

Drie. Een verdere uitbouw van de tweede pensioenpijler. Veel werknemers genieten nu al van een groepsverzekering. Het moeten er meer worden. Dat is een verantwoordelijkheid voor de sociale partners. Een mogelijkheid is dat loonsverhogingen voor een stuk gereserveerd worden voor zo’n tweede pensioenpijler.

Vier. Een verdere uitbouw van de derde pensioenpijler. Veel mensen doen nu al aan pensioensparen en fiscaal sparen. Dat is een individuele verantwoordelijkheid. De overheid moedigt dat aan. Ze zou dat moeten blijven doen.

Vergrijzing wordt te vaak als een probleem gezien. Dat is het niet. Het is een positieve evolutie dat we langer leven en dat ook veelal in relatief goede gezondheid doen. De enige keerzijde is dat er ook een kostenplaatje aan verbonden is. Maar ook dat hoeft geen probleem te zijn indien we de vier eerder opgesomde zaken doen. De regering die er na de verkiezingen van volgend jaar komt, kan de nodige maatregelen nemen. Ze mag die kans niet laten schieten.

Eric Donckier