LDD: "Sp.a probeert de rollen om te keren"

Ondernemers moeten vertegenwoordigd blijven in de parlementen. Dat heeft Vlaams parlementslid Ivan Sabbe (LDD) zaterdag betoogd in een reactie op het voorstel van sp.a-minister Freya Van den Bossche om schotten te plaatsen tussen politici en bedrijven.

ikerremans

Tegen de achtergrond van de heisa over de banden tussen partijgenoot Johan Vande Lanotte en groenestroombedrijf Electrawinds pleitte Van den Bossche zaterdag voor een verbod op mandaten in het bedrijfsleven voor wie professioneel aan politiek doet.

"De sp.a probeert de rollen om te keren", reageert Sabbe. "Een ondernemend politicus is niet hetzelfde als een beroepspoliticus die onderneemt met belastinggeld. Uiteraard moeten we er over waken dat elke vorm van belangenvermenging wordt uitgesloten, maar tegelijk is het toch belangrijk dat ondernemers - net als alle andere groepen in de maatschappij - betrokken zijn en blijven bij de politieke besluitvorming op alle niveau."

Sabbe, zelf ondernemer, betwist dat een mandaat als volksvertegenwoordiger niet te combineren is met een functie in het bedrijfsleven.

Hij wijst erop dat de overgrote meerderheid van de Vlaamse verkozenen ook op lokaal vlak een politiek mandaat uitoefent dat veel tijd in beslag neemt.

Lees ook: Vande Lanotte is "100 procent voorstander scheiding politiek en bedrijfsleven"

Foto Belga

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer