Vlaams Parlement voor interfederaal antidiscriminatiecentrum

De Commissie Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement keurde zopas de oprichting van een interfederaal antidiscriminatiecentrum goed. Alleen Boudewijn Bouckaert (LDD) stemde tegen. Het VB bleef afwezig.

drombouts

Dat nieuwe interfederaal centrum (IFC) wordt bevoegd voor álle discriminaties in België (behalve die op grond van taal en geslacht). Het huidige CGKR is alleen bevoegd voor discriminaties in federale zaken, niet voor discriminaties in "Vlaamse zaken". Niet dus voor discriminaties bij de Lijn, de VDAB, het Vlaams onderwijs, de Vlaamse administratie of rusthuizen. En evenmin voor soortgelijke diensten in Wallonië, Brussel of Duitstalig België.

Er is nu een samenwerkingsakkoord tussen acht overheden om het nieuwe IFC bevoegd te maken voor alle discriminaties. Dat akkoord is al goedgekeurd door de Kamer en Senaat en nu ook dus door de Commissie Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement.

Lees ook: Bouckaert maakt brandhout van nieuw antidiscriminatiecentrum

N-VA pro

De N-VA stemde mee voor dit centrum, hoewel de partij voorstander was een eigen Vlaams antidiscriminatiecentrum. Want dat laatste had ook gekund. De N-VA gaf evenwel toe aan sp.a en CD&V en keurde het IFC mee goed.

Evenredig bestuur

Tijdens het debat werd nog duidelijk dat de 4 bestuursleden, die het Vlaams Parlement in het IFC moet benoemen, evenredig moeten worden voorgedragen door de fracties in het Vlaams Parlement. Meerderheid en oppositie zullen dus vertegenwoordigd zijn al naargelang de grootte van de fracties. Als dat nog deze legislatuur gebeurt, dan zijn CD&V, Open Vld en sp.a zeker van een zitje in het bestuur. N-VA en VB zijn even groot in het Vlaams Parlement. Verwacht wordt dat de vierde bestuurszetel naar N-VA zal gaan. Die zetel mag voor 6 jaar bezet worden en dat kan twee keer worden verlengd.

Lees ook: Naar een nieuw interfederaal antidiscriminatiecentrum

JDW

Foto Photo News: Boudewijn Bouckaert

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer