CD&V'ers willen geen zomervakantie van 6 weken, maar wel één arbeidsstatuut

Print
CD&V'ers willen geen zomervakantie van 6 weken, maar wel één arbeidsstatuut

CD&V'ers willen geen zomervakantie van 6 weken, maar wel één arbeidsstatuut

De CD&V-leden zijn zaterdag wat op de rem gaan staan rond het inkorten van de zomervakanties. Van een korte vakantie van zes weken is in de finale vernieuwingsteksten geen sprake meer. De CD&V'ers willen op termijn wel af van het ambtenarenstatuut, pleiten voor rekeningrijden, een rijbewijs met punten en verplicht onderwijs vanaf drie jaar.

De Vlaamse christendemocraten blazen een heel weekend verzamelen in het Lommelse, waar ze zich bogen over ruim honderd bladzijden congresteksten. Bij de voorstelling enkele maanden geleden doken een reeks opvallende voorstellen op, waarvan er uiteindelijk enkele sneuvelden in de discussies. Kregen wel het fiat van de CD&V-leden: het rijbewijs met punten, het schrappen van het gratis openbaar vervoer en het behoud van de pensioenleeftijd op 65. Ook "slim rekeningrijden" staat op het christendemocratische verlanglijstje, weliswaar op voorwaarde dat de verkeersbelasting en de belasting op inverkeersstelling verdwijnen.

Betere spreiding

Meer discussie was er over het inkorten van de zomervakantie. Van zes weken is geen sprake meer, voorlopig houden de CD&V'ers het op een betere spreiding in overleg met het onderwijsveld. "Het congres heeft gekozen voor dialoog", verwoordde Beke het. "We zullen dus samen met het onderwijsveld bekijken of we een betere spreiding in dialoog toch kunnen invoeren."

Ook de federale kieskring stak zaterdag nog even de kop op. Vooral de CD&V-jongeren bleken in de bevoegde werkgroep hevige pleitbezorgers, maar na een tussenkomst van minister-president Kris Peeters stonden de neuzen weer in dezelfde richting. "Een federale kieskring = de klok terugdraaien. Het zwaartepunt bevindt zich bij de deelstaten", onderstreepte Peeters nadien nog eens op Twitter.

"Pro eenheidsstatuut"

Minister van Financiën Koen Geens verdedigde op zijn beurt in het plenaire debat het gekozen pad voor het wegwerken van de loonkosthandicap. Een niet onbelangrijke groep CD&V-leden wilde dat pad versnellen naar 2016, maar Geens waarschuwde dat een kloof van 5,1 procent - "volgens de meest optimistische schattingen - niet zomaar weg te werken is. Uiteindelijk wil CD&V de kloof met de buurlanden "uiterlijk tegen 2018" weg hebben, maar "sneller als het kan". Opvallend: indien nodig kan dat voor de CD&V'ers eventueel deels door het doortrekken van de huidige loonbevriezing.

Maar ook een efficiëntere overheid en lastenverschuivingen zijn noodzakelijk, luidt het. Ook over het uitdoven van het ambtenarenstatuut, moest de plenaire zitting de knoop doorhakken bij gebrek aan tweederdemeerderheid in de werkgroep. Op dit punt koos CD&V wel duidelijk "pro eenheidsstatuut", met eenzelfde basisbescherming voor iedereen inzake pensioen, gezondheidszorg en kinderbijslag. Die kinderbijslag moet trouwens voor elk kind gelijk, ongeacht het statuut van de ouders of hun plaats in het gezin. Correcties kunnen enkel voor kinderen in sociaal zwakke gezinnen. Een amendement om gezinnen een bonus te geven als beide ouders zorgverlof opnemen werd dan weer weggestemd, net als een voorstel over nachttreinen trouwens.

Woonbonus

De woonbonus blijft voor de CD&V'ers tot slot best onveranderd voor de bestaande leningen, al willen ze voor nieuwe leningen na de regionalisering meer focus op renovatie en vervangbouw. En vooral ook op de "enige en eigen woning". Voorzitter Wouter Beke toonde zich aan het eind van de dag tevreden met het resultaat. "We hebben veelzijdigheid verzoend met duidelijkheid", besloot hij. "Mensen met extreme standpunten hebben doorgaans niet veel nagedacht. Wij hebben dat wel gedaan."

Belga
Archieffoto