Eén centrum tegen alle discriminaties in de maak

De Senaatscommissie Binnenlandse Zaken heeft vanmorgen unaniem en zonder discussie de hervorming van het Centrum van Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) goedgekeurd. Donderdag doet de plenaire Senaat dat. Dan hebben zowel Kamer als Senaat het samenwerkingsakkoord over het nieuwe interfederale CGKR goedgekeurd. Het VB was afwezig, N-VA en Groen stemden mee met de meerderheid.

jrosquin

In de toekomst komt er één "interfederaal centrum" (IFC) om de strijd tegen alle discriminaties te voeren. Dat interfederaal centrum zal bevoegd zijn voor discriminaties in België, maar ook in de deelstaten (Vlaanderen, Wallonië…). Momenteel is het huidige CGKR van Jozef De Witte alleen bevoegd voor de strijd tegen discriminatie in federale zaken, niet in Vlaanderen bij de Lijn, in het onderwijs, in de Vlaamse administratie, de Vlaamse welzijnssector e.d. Dat mocht niet meer van Europa.

Geen Vlaams discriminatiecentrum

De Vlaamse gemeenschap had voor die Vlaamse bevoegdheden een eigen Vlaams discriminatiecentrum kunnen oprichten, zoals dat op vele andere domeinen gebeurde (onderwijs, arbeidsbemiddeling…) maar vooral de sp.a was daartegen. Daarom koos men voor een samenwerkingsakkoord tussen acht bevoegde organen. Daardoor komt er één interfederaal Centrum. Het nieuwe centrum krijgt de controle op een hele reeks Vlaamse bevoegdheden.

De Raad van Bestuur van het nieuwe interfederale centrum bestaat uit 21 leden, op één na evenveel vrouwen als mannen. Er zullen op ook evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen zetelen, maar er komt één Duitstalige bij die onder de Franstaligen valt. Voor discriminaties op grond van geslacht en op grond van taal is het nieuwe IFC echter niet bevoegd. Het bestaande Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wél en dat moet op termijn eenzelfde hervorming ondergaan als het CGKR.

Het toekomstige "interfederale centrum" krijgt in 2015 7,84 miljoen euro van de overheid. 6,2 miljoen euro moet worden opgehoest door de federale staat en nog eens 1,64 miljoen door de deelstaten. Vlaanderen moet van die laatste som 48% betalen, Wallonië 36%, Brussel 3% en de Duitse gemeenschap.

Nu moeten nog zes beleidsniveaus (waaronder: het Waals Gewest, het Brussels Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, Vlaanderen….) deze hervorming stemmen. Pas daarna treedt ze in werking. Na drie jaar kan ieder orgaan uit de samenwerking stappen, maar dan moet het wel een eigen antidiscriminatie-orgaan oprichten.

Lees alles over deze belangrijke hervorming: Naar een interfederaal antidiscriminatiecentrum

JDW Foto: Belga (Jozef De Witte van het CGKR)

Meer over Jozef De Witte